12.000 tỷ không đủ bù lỗ? Vietnam Airlines họp bất thường để kêu gọi cổ đông cho vay

Một trong ba nội dung Vietnam Airlines họp cổ đông bất thường là kêu gọi cổ đông, trong đó phần lớn là Nhà nước, cho vay hỗ trợ thanh khoản.

Vietnam Airlines sắp tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường ngày 29/12. Tại đại hội, hãng hàng không này dự kiến xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu; phương án kiện toàn Hội đồng quản trị và chủ trương kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Hiện nhà nước sở hữu hơn 86% cổ phần tại Vietnam Airlines, cổ đông chiến lược ANA Holdings nắm 8,7%, còn lại là các tổ chức khác và nhà đầu tư cá nhân.

Hồi cuối tháng 11, Vietnam Airlines đã được Quốc hội đồng ý “giải cứu”. Theo đó, Quốc hội cho phép Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn và gia hạn không quá hai lần với ngân hàng cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán, nhưng được miễn trừ điều kiện hoạt động kinh doanh phải có lãi năm liền trước khi chào bán. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ là đơn vị thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu thuộc quyền mua của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua.

Trước đó, Vietnam Airlines đề xuất gói trợ cấp trị giá 12.000 tỷ đồng, gồm việc cho vay tái cấp vốn và tăng vốn điều lệ để tháo gỡ khó khăn vì Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm, hãng bay báo lỗ 10.750 tỷ đồng, tương đương hơn 70% kế hoạch lỗ cả năm.

vnexpress.net

Từ khóa:
Bài viết liên quan