5 năm, 76.000 tỷ đồng mất do tham nhũng

Đây là con số được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nêu ra khi công bố kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW, ngày 4/9/2018 và Quyết định số 196-QĐ/BCĐTW, ngày 26/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN); từ ngày 13/12/2018 đến ngày 19/12/2018, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tiền tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng chiếm 82%

Đoàn kiểm tra nhận định, thời gian qua, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quan triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, trong đó có nội dung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2013 đến tháng 9/2018, tổng số tiền các tổ chức tín dụng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 62.797,37 tỷ đồng, 18,52 triệu USD (chiếm 81,91% trong tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của toàn quốc 5 năm là 76.730,55 tỷ đồng).


Các đại án tại các ngân hàng liên tiếp bị phát giác những năm gần đây, nhiều “ông chủ” các ngân hàng đã dính vòng lao lý

Các tổ chức tín dụng đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan Thi hành án dân sự thu hồi được 10.843,44 tỷ đồng (đạt 17,26%), 10,09 triệu USD (đạt 54,48%).

Đối với các tài sản được Tòa án giao để bảo đảm thi hành án, các tổ chức tín dụng đã tổ chức, quản lý, khai thác, xử lý có hiệu quả. Về cơ bản, các tổ chức tín dụng tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài sản tiền gửi; tích cực phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ, trong việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn bộc lộ một số hạn chế.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn chứng, số cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về thu hồi tài sản còn hạn chế; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài từ trước năm 2013 đến nay chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; một số tổ chức tín dụng chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản, nên tỷ lệ thu hồi đạt thấp (mới chỉ đạt 17,26% về tiền, 59,48% về ngoại tệ so với tổng tài sản phải thu hồi)…

Triệt để kê biên tài sản, phong toả tài khoản trong án tham nhũng

Đoàn công tác kiến nghị Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phối hợp để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là phối hợp trong việc áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản theo quy định. Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự các cấp và các cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm các tài sản bảo đảm có giá trị lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các vụ còn tồn đọng kéo dài từ trước năm 2013.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thẩm định cho vay; quản lý, xử lý tài sản bảo đảm, quản lý, khai thác các tài sản của tổ chức tín dụng được Tòa án giao để tránh thất thoát, bảo đảm hiệu quả thu hồi tài sản cho các tổ chức tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan trong PCTN, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến ngành ngân hàng; phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng về tài khoản, tiền gửi liên quan phục vụ điều tra, xử lý các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế xảy ra trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng…

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư

Đoàn công tác số 3 kiến nghị Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN giao Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan sớm ban hành cơ chế phối hợp trong truy nguyên, truy tìm tài sản của đối tượng phạm tội để kê biên, phong tỏa, tạm giữ phục vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về giao dịch bảo đảm thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm. Bổ sung quy định về việc xác định số dư tài khoản ở nước ngoài, quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục về hợp tác quốc tế trong việc ủy thác hoặc thực hiện lệnh của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về xác minh, phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản tham nhũng có nguồn gốc từ Việt Nam hiện nằm ở các nước khác.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần lưu ý, như thống nhất xác định việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát là một trong những yêu cầu phải xử lý của các vụ án hình sự nhằm khắc phục các thiệt hại; tăng cường phối hợp để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án và công tác thu hồi tài sản, nhất là phối hợp trong việc cung cấp thông tin về tài khoản tiền gửi, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, giám định… để phục vụ cho các vụ án liên quan trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự các cấp xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài…

Nguồn: Thanh Niên

Bài viết liên quan