53 người dân bị vùi lấp ở Trà Leng – Quảng Nam: Có phải vì 4 nhà máy thủy điện lấn 60,1 ha đất rừng?

Trà Leng: cái gì đến cũng đến. 53 người dân bị vùi lấp ở Trà Leng, Trà Vân, Nam Trà My. Thật quá khủng khiếp.

Nhân cũng phải nói là khi thuỷ điện Trà Leng cùng với 3 thuỷ điện khác được Hội đồng nhân dân Quảng Nam thông qua năm 2017 không phải là không có ý kiến đâu.

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam cho rằng: việc đầu tư xây dựng thêm 4 thủy điện là không cần thiết, mới tính đến cái lợi trước mắt mà chưa tính đến vấn đề hệ lụy sâu xa là sự ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống của người dân, gây mất đất sản xuất, mất rừng tự nhiên.

Tổng diện tích lấn chiếm đất của 4 thủy điện này là 144,27 ha, trong đó có 60,1 ha đất rừng.

Ông Hồ Thanh Bá, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Trà My cũng đề nghị “tính toán kỹ”.

Ông Thanh, khi đương chức chính là quan chức nói không với thuỷ điện, thậm chí “xô ghế” với mấy ông nhà đầu tư bày đặt thuỷ điện.

Nhưng rồi, dù số 1 vịnh bắc bộ với tận 42 cái thuỷ điện, Quảng Nam khi ấy vẫn quyết thêm 4 cái, trong đó có Trà Leng với số phiếu biểu quyết.

Nói thuỷ điện Rào Trăng 3 hôm qua hay Trà Leng hôm nay gây lũ lụt sụt lở thì là võ đoán. Nhưng bảo cái gì đến sẽ đến thì chẳng phải đã được tiên đoán rồi sao!

Mãi mãi chỉ dân là khổ thôi.

Đào Tuấn

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan