Bà Đỗ Liên bán nước – người gọi người có ý kiến khác mình là “chó”, đã rời ghế CEO nhà máy nước sông Đuống

Tôi không ngạc nhiên. Khi một nhà máy nước có các cổ đông chính là “nhà nước” thì đưa một nhân vật trọc phú, khoe mẽ ngồi ghế cao nhất là chuyện hết sức bình thường.

Đó cũng là cái sai lầm ch ết người của họ. Những người hay nổ, lắm mồm mà lại là lắm mồm kiểu láo toét, thường chỉ góp phần làm lộ sáng nhiều thứ, và banh chành nhiều thứ.

Thực sự thì, sông Đuống bị lộ nhiều bí mật động giời, ơn giời nhờ cái công lao “to lớn” của cái miệng không nhỏ của bà Đỗ Liên.

Sông Đuống lộ luôn cả nhà máy nguy nga như cung điện, có chỗ cho bà Liên chơi goft bên hồ nước như những tiên cảnh mà số tiền ấy sẽ được tính bằng tiền nước rất cao thu từ dân, cũng nhờ ơn những hình ảnh mà bà Liên đăng tải.

Thực sự bà Liên cứ phát ra câu nào thì nghe chối câu đó và ng uy hiể m câu đó.

Ví dụ, “tôi đầu tư không quan tâm đến lợi nhuận”. Vậy đầu tư không quan tâm đến lợi nhuận xét về bản chất có phải là r ửa ti ền không nhỉ?

Thực tế thì sao?

Bà Liên chỉ có 5% cổ phần trong sông Đuống thôi. Cái chức danh Chủ tịch danh dự là từ đâu hẳn bà Liên rõ. Nhà máy nước sông Đuống của ai, bà Liên cũng rất rõ.

Chỉ biết là giờ đây, người Thái, người Oman đã chệm chễ ngồi thu tiền nước của dân Việt mình, trong tình cảnh phải mua, không còn lựa chọn. Và nếu có lựa chọn khác thì cái ông “khác” ấy cũng phải te tua cho sông Đuống đ ộc diễn.

Đ ộc diễn làm gì khi doanh nghiệp khác phải gục xuống, nhân dân bị đ ầu độ c và giờ thì bị c ắt c ổ? Trong nước ấy, phải chăng có cả m aú, nước mắt và nỗi đau của nhân dân và của cả đất nước?

Và giờ thì sông Đuống lại vươn tay ra cả Xuân Mai và địa bàn Hà Tây cũ.

Ở đó, các tỷ phú Thái, Oman lại no bụng vì hút tiền của dân Việt Nam mình. Nhờ ơn ai, chắc bà con rõ.

Chị Liên hết ngồi ghế CEO, tôi không ngạc nhiên. Văn hoá ấy, nhân cách ấy, ngôn ngữ ấy, không nên ngồi. Nhưng đó không phải là vấn đề. Khi mà tài nguyên nước bị thằng ngoại bang nắm đầu thì chúng sẽ chọn một CEO không đưa chúng vào tình huống nguy hiểm hoặc CEO quá tỏ ra nguy hiểm. Mà hai yếu tố đó, bà Liên bị văng là dễ hiểu.

Nhưng đừng vui sướng vì sự ra đi của một nhân vật từng làm chúng ta căm phẫn. Vì cái ở lại vẫn là sự bóc lột nhân dân và sự thiệt hại của doanh nghiệp Việt, trong cuộc bán nước này.

(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan