Ba tình tiết rất quan trọng là cửa trắng án cho Phạm Nhật Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Kết luận điều tra nếu theo dự đoán này thì công lý đúng là một anh diễn viên hài. Ba ông Vũ, Son, Tuấn, … có cửa trắng tội hối lộ?

Ba tình tiết rất quan trọng là cửa trắng án cho Phạm Nhật Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn…

1.Sau khi Mobiphone chuyển trả tiền mua 95% cổ phần AVG, PNV đến nhà BS để biếu 3tr USD và đến nơi làm việc TMT biếu 200 ng USD. Việc biếu tiền là Vũ tự nguyện, không bàn bạc trước.

2. Tiền mua AVG thuộc AVG. Tiền biếu cho Son, Tuấn, Trà…là của riêng Phạm Nhật Vũ.

3. Tiền AVG nhận từ Mobiphone đã hoàn trả đủ và không chỉ gốc mà cả lãi theo ngân hàng.

Trong khi đó dấu hiệu bắt buộc của tội hối lộ là nhận (hoặc hứa hẹn nhận) vật chất hoặc các quyền lợi khác để làm một việc lẽ ra không làm hoặc không làm một việc lẽ ra phải làm.

So sánh, ta thấy không có việc hứa hẹn, không có việc nhận để làm, tức là không thỏa mãn cấu thành tội.

Nếu Phạm Nhật Vũ khai: “Tôi và anh em tôi rất giầu, vài tr USD không phải là lớn, tôi có quan hệ, tôi thấy các anh ấy làm việc quá công tâm, không phiền nhiễu nên tôi tự nguyện biếu. Tôi biếu hay không, chả liên quan đến kết quả mua bán AVG”.

Các Ls của Phạm Nhật Vũ là những người giỏi trong ứng xử pháp luật. Sẽ không còn vụ dân sự, không còn nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự. Phạm Nhật Vũ trắng án tội đưa hối lộ thì Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, …đương nhiên trắng án tội nhận hối lộ.

Tại sao PN Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn,…chưa khiếu nại ngay?

Một cơ chế chính trị đang nóng.Nếu vụ án có khe hở và nó sẽ được xử phúc thẩm vào lúc cơ chế chính trị thay đổi và thay đổi người chủ trương nó thì biết đâu điều dự đoán của tôi là có cơ sở.

Tôi cam đoan rằng, các ls giỏi của VN sẽ tham gia vụ này và hướng đi sẽ như vậy. Không loại trừ, sau sơ thẩm, khi toàn bộ tài liệu vụ án đã bộc lộ sẽ có nhiều cuộc hội thảo khoa học về vụ án và công luận sẽ thông tin rộng rãi.Pháp lý là một ngành khoa học. Một hành vi phạm tội chỉ có thể cấu thành tội phạm này mà không cấu thành tội phạm khác. Tức là nếu bẻ hành vi nọ thành tội kia thì luôn để khe hở cho người phạm tội thoát tội.

Đấy chính là cái mà Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW và Ban Nội chính TW phải thực hiện quyền lãnh đạo vào lúc này.

FB Trần Quang Vũ

(Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, BBT chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều)

Bài viết liên quan