Báo Lao động tuyên truyền mê tín, chỉ cách sỹ tử “chuẩn bị đồ lễ và văn khấn Văn Miếu – Quốc Tử Giám”

Ngày 29/1/2019, Báo Lao Động đã có bài viết: “Cách chuẩn bị đồ lễ và văn khấn Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho sĩ tử” như sau:

“Vào dịp đầu năm mới, ngoài việc đi lễ chùa, rất đông sĩ tử cùng người nhà tranh thủ đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám với chung mục đích là cầu nguyện sao cho việc thi cử được gặp nhiều may mắn.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết về việc chuẩn bị cũng như bài văn khấn giúp các sĩ tử có thể khấn cầu thi cử may mắn tại Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội.

SẮM LỄ
Một gói bánh đậu xanh.
3 cái bóng đèn điện.
Một quyển vở, một cái bút, hoa quả tùy tâm biện lễ.
5 lễ tiền vàng
Ai có vật phẩm hỗ trợ khác, gói trong một tờ giấy đỏ rồi đặt lên mâm lễ.

VĂN KHẤN
Việt Nam quốc, Hà Nội thị, Văn miếu Quốc Tử Giám.
Môn sinh: ….. Sinh …. niên.
Kính cẩn tấu trình: Văn xương Thánh Đế.
Chư vị Thượng Trung Hạ bản từ.
Hôm nay là ngày:……tháng …. năm ……
Con xin kính cẩn biện cung trần bạc lễ.
Cúi xin chư vị Đại Đức Thánh Hiền học giả chứng giám cho con là:………….
Trú tại : ……….- Việt Nam quốc.
Nay đang học tại: ………Việt Nam quốc. Năm …. ứng thí kỳ thi:….

Trước linh đài Văn xương Thánh Đế linh đài con xin tâm thành kính cẩn xin các ngài chứng giám tâm thành, phù độ gia trì cho con năm nay được bản mệnh khang an, tinh thần dong sảng, trí lực tinh anh, minh mẫn, gạt bỏ tạp phế, chú tâm đèn sách học tập để bước vào kỳ thi tới được gặp nhiều hanh thông cát tường, học giỏi đỗ cao, thầy yêu bạn giúp, hoàn tất được bài thi đến nơi đến chốn, đạt điểm số tối đa của trường: Đại học …..

Con kính xin chư vị chấp lễ chấp cầu trợ lực cho con được kim bảng danh đề toại tâm như ý.

Con xin khấu đầu cảm tạ!

Môn sinh con: .…………. xin rập đầu cúi lạy đến bách bái.

Hoặc sĩ tử, phụ huynh có thể tham khảo bài khấn nôm được lưu truyền trong dân gian như sau:

Con nam mô a di Đà Phật!
Con nam mô a di Đà Phật!
Con nam mô a di Đà Phật! (3 lạy)
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Kính nguyện Phật Thánh chứng tâm thiện thần bảo hộ.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
Tín chủ con là ….”

Nguồn: FB Nguyễn Phan Khiêm.