Báo New York Times và Đài Fox đã cáo lỗi và xin lỗi khi đưa tin Biden thắng cử

Đơn kiện khẩn cấp của ủy ban bầu cử của Trump cho 7 tiểu bang Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, North Carolina.

Tổng cộng 94 phiếu cử tri đoàn.

Những tiểu bang này sẽ không được xác nhận ai là ứng cử viên thắng hay thua cho đến khi có có án lệnh Chánh thức.

Mặc khác các phiếu nghi ngờ gian lận vì chỉ bầu cho ông Biden nhưng không bầu cho nghị sỹ hay dân biểu nào . Các phiếu này sẽ được xem lại .

Pennsylvania — 98,000

Georgia — 90,000

Arizona — 42,000

Michigan — 115,000

Wisconsin — 62,836

Chiều hôm 08/11 đài FOX đã cáo lỗi và xin rút lại lời loan báo ông Biden thắng cử.

Báo New York Times cũng đã cáo lỗi và xin lỗi

FB Lê Hoàng

Bài viết liên quan