Bầu ông Võ Văn Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là coi thường kỷ luật Đảng?

Mặc dù đang là đối tượng bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những vi phạm…, nhưng bất ngờ tại kỳ họp bất thường thứ 15 (khóa VII) vừa qua, ông Võ Văn Hưng – Bí thư Thành ủy Đông Hà vẫn được HĐND tỉnh Quảng Trị giới thiệu và bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Sai phạm nghiêm trọng…

Tháng 02/2020, Thanh tra Chính phủ vừa công bố Thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 01/01/2013 đến 30/06/2018. Trong số hàng loạt những sai phạm được chỉ rõ trong Kết luận Thanh tra Chính phủ, nghiêm trọng chính là vụ mua bán trụ sở công của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở NN&PTNN) tỉnh Quảng Trị, thời kỳ ông Võ Văn Hưng giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Võ Văn Hưng bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kỷ luật (Từ tháng 06/2015 đến 07/2019, ông Võ Văn Hưng giữ chức Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị; Từ tháng 07/2019 đến 07/06/2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước khi được bầu giữ Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) (Ảnh: nguồn Internet)

Cụ thể, cuối năm 2014, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định số 2573/QĐ-UBND phê duyệt phương án xây dựng công trình trụ sở Sở NN&PTNT tỉnh với diện tích hơn 10.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng bằng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở cũ (Sở NN&PTNT, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Lâm nghiệp).

Trong quá trình triển khai dự án, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị có tờ trình số 172/TTr-SNN ngày 26/07/2016 về việc xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu giá trụ sở cũ, với nội dung trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được đầu tư xây dựng hơn 30 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn làm việc.

Năm 2015, Sở NN&PTNN tiếp tục trình UBND tỉnh xin phép đầu tư nâng cấp trụ sở. Nhưng do nguồn vốn hạn hẹp (dự án nâng cấp 4,5 tỷ, mới bố trí được 1,5 tỷ), nên Sở NN&PTNN mới sửa chữa tạm thời một số hạng mục thiết yếu, công trình mới này phải tạm dừng xây dựng, chờ nguồn vốn đầu tư.

Do đó, để có nơi làm việc ổn định và có đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh cho phép bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Đến ngày 11/11/2016, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đồng ý cho Sở NN&PTNT tổ chức bán đấu giá trụ sở Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thu hồi vốn đầu tư xây dựng trụ sở Sở NN-PTNT mới; Sau đó, đến tháng 06/2017, UBND tỉnh cho phép Sở NN&PTNT chuyển mục đích sử dụng 6.554 m2 từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 23/03/2017, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị có tờ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Tổng mức đầu tư được duyệt hơn 4,5 tỷ đồng, số tiền được phê duyệt quyết toán hơn 2,2 tỷ đồng, đã thanh toán 1,5 tỷ đồng.

Đến tháng 06/2017, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt giá khởi điểm trụ sở Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tổ chức bán đấu giá, với tổng giá trị 14,5 tỷ đồng, trong đó giá trị tài sản trên đất là 1,3 tỷ đồng. Hai tháng sau đó, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với tổng số tiền trúng đấu giá 14,52 tỉ đồng.

Tại Kết luận, Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Việc UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán trụ sở Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Thanh tra Chính Phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm trong việc này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở NN&PTNT và Sở Tài chính. Chiếu theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Văn Hưng – Giám đốc Sở NN&PTNT thời kỳ đó phải chịu trách nhiệm chính và cần phải xử lý nghiêm, khi để xảy ra những sai phạm trên.

Tại Kỳ họp bất thường thứ 15 (khóa VII), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021, mặc dù chưa bị xử lý sai phạm sau Kết luận Thanh Tra Chính phủ đã đúng Điều lệ và Kỷ luật Đảng? (Ảnh: Nguồn Internet)

Liên quan đến việc bán tài sản trên đất trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN&PTNT Quảng Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã giao cho Thanh tra Chính phủ làm rõ các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 740/BKHĐT-TTr ngày 06/09/2019 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 1294/BTC-QLCS ngày 25/10/2019, kiến nghị biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ vi phạm, cần xử lý kỷ luật của Đảng?

Theo Điều 21 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trưng ương Đảng về việc xử lý kỷ luật Đảng viên sai phạm, hành vi vi phạm về đất đai, nhà ở được quy định như sau:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định trong quản lý và sử dụng nhà ở; vi phạm các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng công trình và quản lý nhà ở.

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, các thủ tục, quy định, quyết định của Nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

c) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thay đổi mục đích và quyền sử dụng đất; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Cản trở, chống lại hoặc kích động, xúi giục, ép buộc người khác chống lại quyết định đúng pháp luật của cấp có thẩm quyền về thu hồi đất, giao đất, thực hiện các dự án quốc gia và về giải phóng mặt bằng.

c) Vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, cho tổ chức, cá nhân, phải bồi thường mà không bồi thường theo quy định.

d) Có trách nhiệm nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thuộc phạm vi theo dõi hoặc phụ trách.

đ) Làm trái quy định trong việc quản lý nhà, trụ sở làm việc của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội, doanh trại đơn vị quân đội, công an hoặc trong sở hữu, xây dựng, sử dụng, sửa chữa nhà ở của tổ chức được giao quản lý.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, hủy hoại đất.

b) Giả mạo, gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà ở.

c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản trái quy định của pháp luật.

d) Vì lợi ích cục bộ mà ban hành các văn bản hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật.

Như vậy, khi đối chiếu với quy định trên và căn cứ Kết luận Thanh tra Chính phủ, dư luận tỉnh Quảng Trị đều cho rằng: Với trách nhiệm là người đứng đầu Sở NN&PTNT Quảng Trị trong giai đoạn để xảy ra việc mua bán trái phép tài sản công không đúng quy định của pháp luật, ông Võ Văn Hưng phải bị xử lý kỷ luật Đảng, thậm chí có thể bị xét chịu mức kỷ luật cao nhất là khai trừ Đảng, khi hành vi vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng?

Tuy nhiên điều khiến dư luận tỉnh Quảng Trị vô cùng bất ngờ là: Trong khi kết quả xử lý kỷ luật ông Võ Văn Hưng chưa được công bố, thì chỉ trong hai ngày 08 và 09/06/2020 vừa qua, ông Hưng đã được bầu giữ hai chức vụ đặc biệt trọng yếu của tỉnh Quảng Trị là Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Dư luận và nhân dân tỉnh Quảng Trị mong chờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ Tướng Chính phủ và việc thực hiện nghiêm của các cấp Đảng, Chính quyền tỉnh Quảng Trị sau Kết luận Thanh tra Chính phủ đã được ban hành.

Tầm nhìn

Từ khóa:
Bài viết liên quan