Bệnh nhân thứ 38 (con dâu số 34) phải nhờ ‘Thủ trưởng xuống tận nơi tác động mới chịu đi cách ly’

Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Bình Thuận nói, ‘bệnh nhân thứ 34 rất phức tạp’. Bệnh nhân thứ 38 (con dâu bệnh nhân thứ 34), phải nhờ ‘sếp’ bệnh nhân này tác động mới chịu đi cách ly.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Nguyễn Văn Luân cho biết, việc vận động các bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Ví dụ bệnh nhân thứ 38 (con dâu bệnh nhân 34, nhân viên ngân hàng) không hợp tác với chính quyền khi được vận động đi cơ sở cách ly tập trung. UBND TP phải làm việc với thủ trưởng đơn vị nơi bệnh nhân làm việc để vận động, sau đó bệnh nhân này mới chịu đi cách ly.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19), cho biết, “vì nhiều lý do khác nhau, nên bệnh nhân khai báo không đầy đủ, gây khó khăn cho điều tra dịch tễ”.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, bệnh nhân thứ 34 ban đầu chỉ khai có 17 người tiếp xúc F1 (hiện nay là 46 người F1 của bệnh nhân này – PV). Bình Thuận đã chuẩn bị kịch bản để đối phó trong trường hợp số bệnh nhân lên đến 20 người.