Biết trước có gian lận, Trump đã chuẩn bị “vũ khí” đáp trả từ vài tháng trước

Bầu cử đếm phiếu trễ không phải lần đầu đối với Hoa Kỳ, nhưng đã có bằng chứng UBBC delayed đếm phiếu tạo kết quả ngược lại thì sẽ được quyết định từ Supreme Court !

Chuyện này chúng tôi không ngạc nhiên và đã tiên liệu từ mấy tháng trước, gần đây nhất mọi người cũng đã biết Tổng thống Trump đã cố gắng đề cử Thẩm Phán Amy C.Barrett vào điền khuyết Tòa Tối Cao Pháp Viện với mục đích đề phòng bầu cử bị gian lận, điều này đã đang xảy ra !

Cho tới giờ phút này bầu cử vẫn chưa có kết quả, tuy nhiên Tổng thống Trump & White House đã thận trọng hơn trong mọi tuyên bố, các bạn cũng biết, khi vụ án sẽ được thụ lý thì càng ít nói càng ít viết sẽ bớt gây rủi ro thiệt hại về phía Đương Đơn !

Chúng tôi tin rằng ngày mai sẽ có kết quả của UBBC và sẽ làm cho Tổng thống Trump cũng như Đảng Cộng Hòa nổi giận, tuy nhiên không có cách nào khác là đệ đơn lên TCPV để xét xử ! Và môt khi Tối Cao Pháp Viện có quyết định thì cả 2 bên phải thi hành !

Tôi tin Tối Cao Pháp Viên và chấp nhận phán quyết.

Từ khóa: ,
Bài viết liên quan