Bộ GD-ĐT chuyển đơn yêu cầu xử lý vụ đào tạo chui 3.000 sinh viên dược sĩ, vì sao Hà Nội phớt lờ?

Mặc dù Bộ GD&ĐT đã chuyển đơn của công dân về những sai phạm của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đến UBND TP Hà Nội từ tháng 8, tuy nhiên đến nay công dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng.

Chậm trễ

Mới đây, ngày 17/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã ban hành văn bản số 5481/BGD ĐT-TTr. V/v xử lý đơn thư của công dân liên quan đến Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ký.

Theo đó nội dung văn bản có nêu như sau: “Bộ GD&ĐT nhận được một số Đơn của công dân tố cáo Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và một số cá nhân thuộc Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu liên quan đến hoạt động của Trường, Cụ thể: Tố cáo ông Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng và một số cá nhân Trường có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, có dấu hiệu tham nhũng vá cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Tố cáo ông Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường có sai phạm liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi loại hình trường sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Giám hiệu cố tình không triển khai thực hiện Quyết định số 671/QD-TTg ngày 03/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội loại hình từ dân lập sang tư thục; không tổ chức Hội nghị các nhà đầu tư để bầu Hội đồng trường tư thục; ông Đỗ Quế Lượng ban hành Quyết định số 1288/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2020 thành lập Ban trù bị xây dựng phương án thành lập HĐT trong khi chưa có Nghị quyết cuộc họp HĐQT là bất hợp pháp.

Trường có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng đối với các khoản chi lương thưởng và quản lý tài chính khác”…

Sau khi nhận được đơn thư của công dân Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: Qua nội dung các đơn thư và căn cứ quy định pháp luật, Bộ GDĐT nhận thấy: “03 nhóm nội dung nêu trên thuộc trách nhiệm xem xét, giải quyết và chỉ đạo giải quyết của UBND TP Hà Nội”.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 188/BGDĐT-TTr gửi UBND TP Hà Nội đề nghị giải quyết nội dung đơn nêu trên theo thẩm quyển. Để giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp và việc công dân tố cáo cơ quan có thẩm quyền không thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, không giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT tiếp tục chuyển các nội dung đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Nội để qúy cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra và xem xét giải quyết, chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết đơn theo chức năng, nhiệm vụ; thông báo kết quả về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra) để theo dõi, tổng hợp theo quy định. Trường hợp UBND TP Hà Nội cần phối hợp giải quyết, Bộ GD&ĐT sẽ cử cán bộ tham gia phối hợp theo quy định.

Bài viết liên quan