Bộ GTVT có sở thích đi “ngược dòng”?

Người dân mất bằng lái xe, thay vì chỉ đạo cải tổ hành chính, hồ sơ số cấp lại cho dân. Bộ GTVT bắt dân thi lại!

Đất nước nhiệt đới, thanh thiên bạch nhật nắng chói chang, tầm nhìn xa từ 4-10km, Bộ GTVT bắt bật đèn xe giữa ban ngày!

Dịch dã làm quốc gia khó khăn, nhân dân khốn đốn. Chính phủ bấm bụng chi 62 nghìn tỷ giúp dân, thì Bộ GTVT xin Thủ tướng tăng 30% phí BOT hỗ trợ các đại gia BOT!

Một tay ký 20 dự án BOT, nhưng Bộ GTVT nói là sản phẩm thời kỳ trước. Đề xuất bảo vệ BOT, Bộ nói BOT có nhiệm vụ chính trị, xin cho BOT “thu giá” rồi lại bảo BOT là sản phẩm của doanh nghiệp!

Cả mùa dịch không sửa sân bay, tới lúc cần giao thương Bộ GTVT cho ủi hai đường băng Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên sửa!

Bình thường máy bay đã phải bay vòng vòng vì thiếu chỗ đáp. Nay ủi đường băng lên càng thiếu chỗ đáp, Bộ GTVT vẫn chỉ đạo máy bay không được bay vòng vòng!

ACV là ông kẹ độc quyền hạ tầng sân bay toàn quốc. Năm nay, ông kẹ được ra chỉ tiêu chốt lời khoảng hơn 10 nghìn tỷ. ACV khai thác nhưng sửa đường băng Bộ GTVT lại xin Chính phủ chi tiền làm. Cuốc xẻng ông chia trên xuống, đường sữa thì bộ chia dưới chia lên!

Thu phí tự động BOT là việc làm không khó, Chính phủ giao 3 năm bộ làm ì ạch. Quốc Hội gắt, Chính phủ gắt, Bộ GTVT về làm văn bản tự nghiêm khắc phê bình mình luôn!

Bộ trưởng quản lý toàn kiểu đẻ ngược, ra Quốc Hội, người đứng đầu Bộ trách: “Đại biểu đừng hỏi nữa, tội bộ trưởng lắm”!

Đảng, Quốc hội và Chính phủ xem xét dùm chứ để Bộ GTVT thích lội ngược tiếp tục có những sáng kiến thế này trong thời gian tới, chắc quốc gia và nhân dân cắm đầu xuống đất, chổng mông lên trời luôn quá!

Nguyễn Tiến Tường

Bài viết liên quan