Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vượt 3 thứ trưởng so với quy định

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đều đang có đến 9 thứ trưởng, vượt 3 người so với quy định của luật Tổ chức Chính phủ, là 2 bộ có số cấp phó nhiều nhất hiện nay.

Sau 3 năm Quốc hội yêu cầu cải cách bộ máy, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết

Có 4 bộ đang thừa cấp phó

Để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra, Chính phủ vừa gửi báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13 lĩnh vực nội vụ.

Trong số này, báo cáo có đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24.11.2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sau khi Quốc hội có giám sát về việc này.

Theo báo cáo, Quốc hội đánh giá việc quản lý biên chế tại nhiều bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm; cơ cấu công chức chưa hợp lý, số lượng cấp phó ở một số đơn vị vượt quy định, còn mất cân đối về tỷ lệ giữa người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, giữ hàm cấp với công chức tham mưu, giúp việc.

Việc xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tính khả thi không cao; tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra.

Quốc hội yêu cầu căn cứ vào các tiêu chí, nguyên tắc chung, bộ, cơ quan ngang bộ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong để giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó và người giữ “hàm” lãnh đạo, quản lý…

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, báo cáo cho hay Chính phủ đã hoàn thiện quy định về tiêu chí thành lập tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, làm cơ sở cho các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng phương án kiện toàn tổ chức của cơ quan mình theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề Nghị quyết đặt ra chưa được thực hiện.

Cụ thể, theo quy định tại luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền, Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Kết quả thực hiện, vẫn có một số bộ vượt quá số cấp phó so với quy định. Tại thời điểm 30.9.2020, có 2 bộ có 3 thứ trưởng (ít hơn 2 so với quy định) là: Bộ KH-ĐT và Bộ TT-TT.

7 bộ, cơ quan ngang bộ có 4 thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1 so với quy định), gồm: Bộ Xây dựng; Bộ LĐ-TB-XH; Bộ Y tế; Bộ VH-TT-DL; Bộ GD-ĐT; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và Ủy ban Dân tộc.

8 bộ, cơ quan ngang bộ có 5 thứ trưởng và tương đương (bằng số quy định) gồm: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương; Bộ KH-CN; Bộ TN-MT; Bộ GTVT; Văn phòng Chính phủ; và Thanh tra Chính phủ.

3 bộ có 6 thứ trưởng gồm: Bộ Ngoại giao (bằng số quy định); Bộ Nội vụ (vượt 1); Bộ NN-PTNT (vượt 1).

Có 2 bộ có 9 thứ trưởng (vượt 3) là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo báo cáo, số lượng thứ trưởng nhiều hơn ở một số bộ “chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ, như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về T.Ư”.

Về bổ nhiệm chức danh “hàm”, đến nay Chính phủ vẫn nợ, chưa xử lý dứt điểm. Chính phủ cho biết, tại một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư, do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở T.Ư công tác nên đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “hàm”.

Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW có yêu cầu: “Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm”, hiện Ban Tổ chức T.Ư đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án “Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước” để khắc phục việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngoài ra, để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh “hàm” đối với cán bộ, công chức, viên chức.