Các cường quốc có trách nhiệm đối với hòa bình và ổn định trên Biển Đông

Về cách phản ứng của Việt Nam, Hà Nội đã nhất quán trong tuyên bố rằng hòa bình và ổn định trên Biển Đông không chỉ là trách nhiệm của các quốc gia duyên hải mà bao gồm các cường quốc hàng hải, thành viên của cộng đồng quốc tế đang phụ thuộc và tuyến đường biển đi qua khu vực này.

Việt Nam cũng đã lưu ý rằng các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh có lợi ích quốc gia dựa trên hòa bình và ổn định của Biển Đông.

Về phía các nước, Mỹ và các nước có thể nêu vấn đề này tại các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ các cơ chế đa phương như đối thoại ASEAN và đối tác, Diễn đàn khu vực ARF, ARF mở rộng, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng, Hội nghị Đông Á…

Giờ là lúc họ phải đi xa hơn, thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển, cơ quan thực thi pháp luật trên biển giữa các nước có tranh chấp và các cường quốc bên ngoài, phát triển năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở EEZ của mỗi bên.

Các cường quốc bên ngoài như Mỹ, Pháp, Anh có thể áp đặt trừng phạt về thương mại và các loại trừng phạt khác đối với cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc và các tàu đã bị phát hiện xâm nhập trái phép vào EEZ của các nước duyên hải ở Đông Nam Á.

Nếu khởi kiện, Việt Nam sẽ có cơ hội lớn thắng vì vụ việc này có nhiều điểm chung với vụ kiện của Philippines.

Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) không có điều khoản về việc thi hành.

Việt Nam sẽ phải làm thêm một việc nữa là thiết lập sự ủng hộ từ các cường quốc bên ngoài, dựa trên nền tảng là họ chia sẻ mục tiêu về một trật tự dựa trên luật pháp, không chỉ ở Biển Đông mà còn ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Bài viết liên quan