“Các ông hứa bao giờ làm xong?”, Phó thủ tướng hỏi: Thầu TQ trả lời lột tả hết toàn bộ vấn đề

” Các ông hứa bao giờ làm xong?”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hỏi. Tổng thầu TQ đáp :

“Bao giờ đưa vào vận hành khai thác chính thức thì không phải do nhà thầu chúng tôi quyết định mà do chủ đầu tư quyết định”.

Một câu hỏi và một câu trả lời lột tả hết toàn bộ vấn đề.

Chủ đầu tư là ngành giao thông nhưng họ hoàn toàn không có thực quyền, tiền họ phải đi vay và nhà thầu do đối tác cho vay chỉ định. Không hợp ý nhà thầu thì tiền cho vay lại chậm giải ngân công trình đình trệ, hợp ý nhà thầu thì công trình vừa đội vốn vừa kém chất lượng.

Giờ gần xong rồi chỉ còn 1% khối lượng chủ yếu là khâu giấy tờ và nghiệm thu, nhà thầu trả lời thế các anh làm gì được? Họ ì ra các anh làm gì được ? Hồ sơ họ sơ sài, chất lượng không ai đảm bảo họ để đấy các anh làm gì được ? Không đồng ý thì cứ đắp chiếu đó, đăng nào về cơ bản thì họ cũng rút quân rồi.

Các anh không làm gì được bởi tiền thi công các anh phải thanh toán theo hạng mục và giai đoạn, các anh không nghiệm thu thì hàng ngày các anh vẫn phải trả lãi TQ còn tổng thầu cứ bình chân như vại.

Người ta nắm đằng chuôi người ta bắt thóp các anh rồi nên phó thủ tướng hay tổng bí thư họ cũng trả lời thẳng tưng như vậy, làm gì được nhau. Họ không lo mà chỉ có các anh lo rối rít vì ngày ngày phải trả lãi và bị dân chửi, nhưng giỏi thì phá hợp đồng đuổi tổng thầu về đi

Tóm lại là công trình chỉ có thế, hồ sơ chỉ có thế, chứng chỉ an toàn chất lượng chỉ có thế …các anh đồng ý thì ký vào biên bản nghiệm thu sang tháng tàu chạy chở khách luôn, còn không đồng ý thì cứ đợi tôi hoàn chỉnh lại hồ sơ thôi. Không ai dám đứng ra ký nghiệm thu kiểu vậy vì sau này tội trạng đâu nó chịu.

Nói các anh ngu thì không phải, các anh khôn vơ đầy túi mình đẩy món nợ lên toàn dân và sở hữu một công trình tệ hại không thấy tương lai. Ngu chỉ có dân ngu mà thôi, à không, thực ra dân cũng không ngu mà dân chỉ không dám đứng lên đòi quyền lợi thôi.

(Nguồn: FB Thanh Mai)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.

Bài viết liên quan