Bất ngờ, 205 dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu chống lại việc hối thúc Phó TT Pence tuyên bố “phế” truất TT Trump

Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Dân chủ nắm đa số đã chủ trì trình nghị quyết “Hối thúc kích hoạt Tu chính án 25 phế truất ông Trump”.

Cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất trưa nay (theo giờ VN 13.1.2021) với 205 phiếu chống là các Dân biểu Cộng hoà và 223 phiếu thuận, có một Dân biểu Cộng hòa là Kinzingerbỏ phiếu ủng hộ nghị quyết.

Nghị quyết đã được thông qua, nhưng để phế truất được TT Trump sau khi thông qua nghị quyết này, là điều gần như không thể, bởi phải được ông Pence và đa số thành viên nội các của TT Trump tuyên bố rằng Tổng thống Trump không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng ngay Phó TT Pence đã tuyên bố từ chối việc phế truất TT Trump.

Hạ viện có quyền trình lên Thượng viện để bỏ phiếu buộc Phó TT Pence thực hiện nhưng không có đủ thời gian vì đến 20.1 đã hết nhiệm kỳ tổng thổng. Kể cả khi Phó TT Pence đồng ý phế truất nhưng các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ không đạt được đồng ý đa số thì cũng không có hiệu lực.

Cho nên với tình thế và thời gian nhiệm kỳ tổng thống như hiện nay chỉ còn mấy ngày mà Đảng Dân chủ khởi động nghị quyết phế truất chỉ là “hình thức bêu xấu Tổng thống Trump” mà thôi chứ khó có thể thực hiện.

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan