Cát Linh – Hà Đông là tác phẩm của bọn quan tham làm ngh.è.o đất nước

Tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông do Trung Quốc làm nhà thầu đã thất bại thảm h.ạ.i, chỉ cần thêm sự xác nhận từ bộ trưởng giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Kinh phí dự án đường sắt trên cao Hà Đông- Cát Linh lớn gấp 7 lần kinh phí dự án xây cầu vượt biển từ Mỹ đến Cu Ba. Kiểu làm ăn thế này đã tồn tại mấy chục năm nay. Hợp tác với Tàu… và đội vốn không thông qua Quốc Hội hay thông qua Quốc Hội thì nhằm chia chác lợi nhuận của các quan tham đến nay pha’t hiện là quá muộn!

Bài học quá đau cho Bộ giao thông vận tải vì tin nhà thầu Trung Quốc.

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh tính chất dự án từ nhóm A sang nhóm trọng điểm quốc gia phải được Quốc hội phê duyệt. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông ban đầu là dự án nhóm A (tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng đến dưới 10.000 tỷ đồng) nhưng sau đó bị đội vốn trở thành dự án q.ua.n t.rọ.n.g quốc gia (trên 10.000 tỷ đồng).

Một c.ô.ng dân, chị Nguyễn Thuỷ giải thích: “ Rau nào sâu ấy “ Thôi ! Chúng nó biết rất rõ (nếu giao cho Trung Quốc thì sẽ hỏng hết) nhưng chúng thực hiện : “đúng quy trình” và luôn xin ý kiến, “chỉ đạo s.á.t sao”.

Chị Đỗ Bích Hà, không giữ nổi bình tĩnh, t.ố c.á.o rằng: “Cái dự án này chắc do bọn giặc lập ra để làm cho đất nước nghèo đi và băm nát Hà Nội thủ đô ngàn năm văn hiến.”

Luật, các quy định cho vui; tiếp tục đề nghị cho Trung Quốc làm các dự án giao thông.

Ông Nguyễn Hồng Sơn nhận định: “Ai mà trèo lên để đi tàu, trong khi thời gian ngặt nghèo bươn chải kiếm sống từng ngày ! Chỉ có vài dăm mươi người tò mò lên xem thế nào ,như các cụ hưu trí mà thôi. Một nỗi đau âm ỷ của dân tộc, như một v.ế.t th.ư.ơ.n.g nặng ngàn năm đất nước.”

Một người làm văn phòng, ông Trần Đình Dương đề nghị: “Không phải ngẫu nhiên mà nhà thầu Trung quốc được chỉ định thầu… ai cũng biết việc làm ăn bê bối dây dưa kém chất lượng của Tàu….Đồng tiền đã làm quan chức bán rẻ lương tâm để hậu quả nhân dân làm thân phải chịu. Ai? Những ai liên quan đến dự án này đề nghị cụ Tổng bí thư s.ờ gáy…”

Bài viết liên quan