Chắc chắn tên tuổi của Cụ Tổng sẽ đi vào vinh quang của lịch sử dân tộc!

Cụ là một người kỳ lạ. Những người chống đối cụ, họ gần như không tìm được điểm yếu của cụ, con cháu cụ làm những công việc hết sức bình thường, gia cảnh cụ cũng bình thường, họ hàng cụ cũng vậy.

Lời của Cụ Tổng như suối nguồn huyết quản Cụ Hồ chảy mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Nhẹ nhàng, sâu lắng mà đanh thép, người có nhân đức, trí thức nghe thấy mà nao lòng, kẻ thù nghe thấy là run sợ, chùn bước bỏ đi…

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 19/11/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn:

“…Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì, đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai, mang tiếng, mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay, có thể tự hào rằng: Ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời: Vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người; để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo…”

Lời các cụ xưa mãi sâu sắc với thời gian : “làm người, thơm danh hơn lành áo”.

Chắc chắn tên tuổi của Cụ Tổng sẽ mãi mãi đi vào vinh quang của lịch sử dân tộc Việt Nam!

FB Thái Văn Đường

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan