Chân dung 3 Phó Chủ tịch mới của Quốc hội

Sáng 1/4, các đại biểu thông qua nghị quyết bầu các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải làm Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ tán thành 94,79%.

Bài viết liên quan