Chỉ cần 3 tiểu bang này đếm phiếu tay lại thì TT Trump sẽ chiến thắng

GEORGIA ĐÃ ĐƯỢC LỆNH BẮT KIỂM PHIẾU LẠI CẨN THẬN BẰNG TAY, SO SÁNH TỪNG CHỮ KÝ, CÓ NGHĨA LÀ PHIẾU ZOMBIES, PHIẾU ILLEGAL SẼ BỊ LOẠI, TT TRUMP SẼ THẮNG VÀ SAU ĐÓ PENNSYLVANIA…SẼ PHẢI KIỂM PHIẾU LẠI.

(1) Ở GEORGIA (16 phiếu) đếm tay là TT Trump thắng gần như 80% là 16 Votes vì hai bên chỉ cách nhau 15K phiếu – Loại bỏ hơn 40K-45K phiếu Zombies đang bị thưa kiện thì BIDEN thua lại 30K.

(2) Ở PENNSYLVANIA (20 phiếu) sẽ phải đếm lại NẾU sau khi tiểu bang GEORGIA kiểm phiếu mà TT Trump thắng thì PENNSYLVANIA buộc phải đếm phiếu lại vì TT Trump đang dẫn đầu hơn 600K phiếu lúc 9 giờ ngày 3 tháng 11, 2020 bỗng nhiên sau 4 giờ sáng phiếu thay đỗi bất thường và hiện nay PENNSYLVANIA đang được Tòa Án Tối Cao chú ý đòi tách riêng phiếu tay ra, tuy nhiên Chưởng Lý Tiểu Bang (Đảng Dân Chủ) bất tuân hành theo lệnh một Quan Tòa ở Tòa Án Tối Cao – Tiểu Bang này có thể được Tòa Án Tối Cao Quyết định.

(3) MICHIGAN (16) nhiều bằng chứng gian lận cho thấy hơn 200K phiếu không hợp lệ để tên Biden, đồng thời tại MICHIGAN, nhân chứng Bưu Điện xác nhận bị bắt sửa ngày lá phiếu đến TRỄ cho hợp lệ – hơn 6K phiếu của TT Trump bị phần mềm chuyển sang tên BIDEN đã bị lộ (lỗi thằng đánh máy) Tiểu Bang này bắt buộc đếm phiếu lại bằng tay như GEORGIA. Nếu đếm lại bằng tay thì khả năng rất cao TT Trump sẽ thắng vì 200K phiếu gian lận của Biden sẽ bị loại ra.

Chỉ cần 3 tiểu bang này đếm phiếu tay lại thì TT Trump sẽ là 284.
TIỂU BANG GEORGIA ĐẾM PHIẾU LẠI BẰNG TAY LÀ CHIẾN THẮNG LỚN CHO TT TRUMP! –
ĐÃ NÓI RỒI 30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT!

Bài viết liên quan