Chỉ trong vòng 1 tháng, thu nhập bình quân dân Việt tăng 660USD?

Vào đầu tháng 8, người dân Việt Nam chợt nhận ra rằng thu nhập bình quân của mình đột nhiên tăng từ 2600USD lên 3.000USD / năm – tức 15.38%. Đó là nhờ nhà nước sáng suốt tìm ra “cách tính GDP” mới. Vài tuần sau, Tổng cục Thống kê lại thông báo “GDP Việt Nam bất ngờ tăng thêm 25,4%/năm khi tính lại!”

Chuyện kinh tế là các quan xem như chuyện đùa, muốn tính sao thì tính, muốn bất ngờ là phải bất ngờ.

Mới 3 tuần trước, chính Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tuyên bố là theo cách tính GDP mới, kết quả là tăng dân giàu thêm trên giấy tờ 15.38%.

Bây giờ cũng chính bà Nguyễn Bích Lâm lại nói: “rà soát, đánh giá lại quy mô GDP dựa trên phương pháp luận do cơ quan thống kê Liên hợp quốc khuyến nghị, xuất phát từ có nguồn thông tin phản ánh đầy đủ kết quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, hoàn toàn không có sự thay đổi về phương pháp tính”!

Từ cách tính mới chạy sang không có sự thay đổi về phương pháp nhưng GDP lại vọt lên một nất nữa: 25,4%.

http://vneconomy.vn/gdp-viet-nam-bat-ngo-tang-them-254-nam-khi-tinh-lai-20190828161540625.htm

Chỉ trong vòng 1 tháng dân Việt Nam mỗi người có thêm 660USD, nhưng tiền chỉ hiện hữu từ cửa miệng của các quan.

Tuy nhiên, con số GDP nói lên điều gì?

GDP – Gross Domestic Product – tính bằng USD là tổng giá trị làm ra bởi nền kinh tế quốc gia trong 1 năm bất kể nguồn gốc sở hữu chủ. GDP trên đầu người (GDP per capita) dùng để tính giá trị sản lượng nội địa trung bình toàn năm đó đối với một người dân.

Khi nói “bất kể nguồn gốc sở hữu chủ” tức là GDP bao gồm luôn đầu tư nước ngoài FDI (Foreign Direct Investment). Tiền kiếm được của công ty nước ngoài cuối năm chạy vào túi của người nước ngoài nhưng nhà nước vẫn tính đó là thu nhập của người dân trong nước!

Thí dụ đơn giản là trong 1 năm người Việt Nam làm ra 2 tỉ đô, đầu tư nước ngoài làm ra 1 tỉ đô thì tổng sản lượng nội địa là 3 tỉ đô. Mặc dù một phần lớn lợi nhuận từ 1 tỉ đô đầu tư nước ngoài chạy ngược về nước ấy, chính phủ vẫn lấy trọn 3 tỉ chia đều cho tổng dân số 96 triệu người để thành GPD trên đầu người.

Vì thế con số GDP thực ra chỉ là con số ảo, khiến người dân lầm tưởng về sự giàu có của quốc gia, tính trung bình thu nhập có tính cả lợi nhuận của đầu tư nước ngoài.

Chỉ số thật sự nói lên sức mạnh kinh tế, thu nhập, túi tiền của người dân là GNI (Gross National Income)

Với GNI thì trong thí dụ trên chỉ 2 tỉ USD được dùng để tính thu nhập trung bình của người dân GNI per capita.

Chọn GDP thay vì GNI để đánh lừa dư luận cũng chưa đủ. Ngay trong GDP cũng tìm “cách tính mới” để tạo cảm giác giàu có ảo trong dân.

Từ khóa:
DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan