“Chính phủ đã phản ứng rất nhanh nhạy trước các khó khăn bất thường của đất nước”

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, có thể khẳng định nhân dân rất vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phản ứng rất nhanh nhạy trước các tình huống khó khăn bất thường của đất nước .

Chiều nay, (11/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trị Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của nhân dân, tại hội nghị, nhiều thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phản ứng rất nhanh nhạy trước các tình huống khó khăn bất thường của đất nước như đại dịch COVID-19, hạn hán thiên tai liên tục ở các tỉnh miền Trung và Tây Nam bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trị Hội nghị. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trị Hội nghị. Ảnh TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, giúp đỡ nhịp nhàng, làm cho hai cơ quan gắn bó thực hiện tốt các nhiệm vụ. Thông qua các tổ chức của MTTQ Việt Nam, nhân dân đánh giá cao Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong điều hành kinh tế xã hội và phòng chống COVID-19, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ sâu sát, giành được nhiều thắng lợi quan trọng, mặc dù trong hoàn cảnh rất khó khăn. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Chính phủ tiếp xúc với mọi tầng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, trí thức, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và văn nghệ sĩ, làm cho hoạt động của Chính phủ giống như MTTQ là gắn với dân nhiều hơn. Chính sự tác động mạnh mẽ của sát dân đó dẫn đến đồng thuận xã hội cao hơn.

Tán thành với nhiều đại biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá, năm 2020 và cả nhiệm kỳ qua, nhân dân vui mừng và rất tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, có thể khẳng định nhân dân rất vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phản ứng rất nhanh nhạy trước các tình huống khó khăn bất thường của đất nước như đại dịch COVID-19, hạn hán thiên tai liên tục ở các tỉnh miền Trung và Tây Nam bộ, nhất là năm 2020 thiệt hại chưa từng có. Với tinh thần quyết liệt,hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã chỉ đạo mang lại thành tựu hết sức quan trọng của đất nước chúng ta. Nhìn lại bức tranh 5 năm là sự phát triển đi lên của đất nước chúng ta. Trong năm 2020, nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng vẫn 2,91%, trong khi các nước tăng trưởng âm, các nước trong khu vực tăng trưởng thấp, đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm chế được lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp hiệu quả trong công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, đạt những thành tựu quan trọng năm 2020 và những năm qua.

Theo Thủ tướng, chúng ta đã thực hiện tốt quy chế phối hợp của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày càng nề nếp hơn, phong phú và thực chất hơn. Hai cơ quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm không chỉ đóng góp ý kiến, đặc biệt chúng ta đã huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam  đối với Chính phủ và các cấp chính quyền. 5 năm qua, hai bên chúng ta đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh để góp phần quan trọng đưa đất nước ta vượt qua khó khăn thử thách chưa từng có, đạt kết quả rất đáng khích lệ, đáng tự hào.

Thủ tướng đánh giá, năm 2020, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã phối hợp vận động nhân dân, các cấp, ngành trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. MTTQ đã hai lần tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, kêu gọi nhân dân cả nước phòng, chống dịch. Thủ tướng Chính phủ cùng Chủ tịch MTTQ Việt Nam đã phát động, kêu gọi sự hỗ trợ của mọi tầng lớp nhân dân trước đại dịch COVID-19 và đã huy động được 2.000 tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Cùng với việc phối hợp hiệu quả trong nhiều chương trình khác, Thủ tướng cho rằng, đây là kinh nghiệm quý cần phát huy trong phối hợp giữa hai cơ quan. Chính phủ, các thành viên Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam. Chính phủ, chính quyền các cấp và MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ trong thực hiện dân chủ cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vướng mắc mà người dân gặp phải.

Tự hào về kết quả đạt được thời gian vừa qua, nhưng Thủ tướng cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nên nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Do đó, hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nhiều nhiệm vụ cụ thể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết chúng ta tiếp tục phòng chống dịch bệnh, không được lơ là chủ quan dù đã có vắc xin. Chúng ta đã đưa công thức mới đó là “Vaccine + 5K”. Các đồng chí cần vận động nhân dân thực hiện theo hướng này, không được chủ quan. Thứ hai rất lớn của đất nước ta là chúng ta tiếp tục phối hợp, củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận toàn xã hội. Trong đó hình thức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chúng ta không tăng cường khối đại đoàn kết, không đồng thuận xã hội, không phát động được khát vọng quần chúng,  khó có thể thành công. Cho nên năm 2021 chúng ta tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, để thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đề ra.

Thủ tướng cũng đề nghị hai cơ quan thực hiện tốt hoạt động đối ngoại, vận động đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán trong phong trào tôn giáo. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, phát huy vai trò các tôn giáo trong xã hội, nhất là xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường…

Hai cơ quan cần phối hợp trong thực hiện các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phối hợp để hát huy dân chủ, nhất là dân chủ cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là phối hợp để sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao chất lượng các phong trào này. Phối hợp và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoàn thiện thể chế pháp luật.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành nhanh chóng xử lý một số đề nghị, vấn đề mà MTTQ Việt Nam nêu ra.

VOV

Bài viết liên quan