Chính phủ đồng ý để TP. HCM tự q.u.y.ết ᴛнí điểm xe buýt điện của Vingroup

Trường hợp cần thiết triển khai thí điểm, Chính phủ giao UBND TP. HCM nghiên cứu, tham khảo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá mà UBND TP. Hà Nội đang triển khai thí điểm đối với xe buýt điện để tự q.uy.ết đ.ịnh.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến đề xuất triển khai dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn TP. HCM.

Chính phủ đồng ý để TP. HCM tự quyết thí điểm xe buýt điện của Vingroup
Chính phủ đồng ý để TP. HCM tự quyết thí điểm xe buýt điện của Vingroup

Theo đó, Phó thủ tướng cho biết chủ trương đưa xe buýt điện vào hoạt động thí điểm trên địa bàn TP.HCM không thuộc thẩm quyền qu.yế.t đị.nh của Thủ tướng Chính phủ.

“Trường hợp cần thiết triển khai thí điểm, UBND TP. HCM nghiên cứu, tham khảo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá mà UBND TP. Hà Nội đang triển khai thí điểm đối với xe buýt điện để tự q.uy.ết đị.nh hoạt động thí điểm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo đảm ch.ặt ch.ẽ, khả thi, phù hợp với điều kiện giao thông trên địa bàn thành phố”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Phó thủ tướng giao UBND TP. HCM chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… và các đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với loại hình xe buýt điện để triển khai chính thức trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu việc triển khai thí điểm phải đúng quy định của pháp luật; bảo đảm ch.ặt c.hẽ, khả thi, tu.y.ệt đ.ối không để xảy ra ʟãng pʜí, ᴛiêu cực, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. HCM cho biết Tập đoàn Vingroup đề xuất thí điểm 5 tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố, dự kiến có 77 xe buýt điện, mỗi xe có sức chứa 65 – 70 chỗ, bao gồm cả đứng và ngồi.

UBND TP. HCM nhận định việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng điện là phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển dịch vụ vận tải của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và mục tiêu phát triển đô thị bền vững, hiện đại, thân thiện với môi trường của thành phố.

Do đó, UBND TP. HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận thống nhất chủ trương đưa xe buýt điện vào hoạt động thí điểm trên địa bàn thành phố, thời gian thí điểm 24 tháng, kể từ ngày bắt đầu.

Sau thời gian hoạt động thí điểm, tổ chức tổng kết, đánh giá để làm cơ sở chuẩn bị các bước tiếp theo trong công tác đấu thầu hoặc đặt hàng theo quy định.

Theo Vietnamfinance

Bài viết liên quan