Chính thức: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “được giới thiệu tái cử”

Ông Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một trong số các “trường hợp đặc biệt” tái cử.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XIII của Đảng sáng 27/1, ông Hầu A Lềnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – đã trả lời báo chí xung quanh công tác nhân sự.

Trước câu hỏi về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nằm trong đề cử nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt tái cử không, ông Hầu A Lềnh cho biết, theo quy định của Điều lệ Đảng, các Ủy viên Trung ương Đảng tái cử không quá 60 tuổi, các Ủy viên Bộ Chính trị tái cử không quá 65 tuổi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã hơn 65 tuổi nên là một trong số các trường hợp đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử - 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIII (Ảnh: Quốc Chính).

Ông Hầu A Lềnh cho biết thêm, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các nhân sự được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín. Công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn.

Đối với những trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị và Tiểu Ban Nhân sự.

Ông Hầu A Lềnh cho rằng, các nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử - 2 Ông Hầu A Lềnh trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XIII sáng 27/1. (Ảnh: Quốc Chính)

“Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những đồng chí tiếp tục tham gia công tác bằng những kinh nghiệm và uy tín của mình nên Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí nhiều kinh nghiệm có thêm điều kiện cống hiến cho đất nước”- ông Hầu A Lềnh nói.

Trước đó, sáng 17/1/2021, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số trường hợp lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số trường hợp lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các trường hợp vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Dân Trí

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan