“Chồng chất” sai phạm tại Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM

Hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ…

hihi Nội dung kết luận thanh tra cho thấy, việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số từ năm 2013-2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM còn nhiều thiếu sót, sai phạm.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc “Thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM”. Theo đó, hàng loạt thiếu sót và vi phạm được phát hiện. Nội dung kết luận thanh tra cho thấy, việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số từ năm 2013-2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM còn nhiều thiếu sót, sai phạm.

Cụ thể, trong công tác tổ chức, lao động, nội dung quy định về điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của công ty thiếu cụ thể, thiếu chi tiết.

Cơ cấu tổ chức, phân bổ lao động của một số phòng, bộ phận chưa hợp lý so với chức năng, nhiệm vụ. Công ty bổ nhiệm một số vị trí chưa đạt tiêu chuẩn, điều kiện so với quy định số 693-QĐ/XSKT-HĐTV ngày 09/10/2015 của công ty ban hành.

Trong việc lựa chọn, ký và thực hiện hợp đồng kinh doanh với các đại lý, công ty chưa ban hành quy chế, quy định các tiêu chí để lựa chọn các “đại lý xổ số”. Hàng năm, công ty không tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của từng đại lý để xử lý, điều chỉnh số lượng vé bán đối với các đại lý nhằm đạt hiệu quả tiêu thụ tốt hơn.

Việc phát triển, mở rộng đại lý của công ty còn hạn chế về số lượng và địa bàn. Việc ủy quyền của các đại lý cho các cá nhân đến giao dịch với công ty không được công chứng, chứng thực của các cơ quan chức năng. Nhiều đại lý không đạt tỉ lệ tiêu thụ vé đã quy định trong hợp đồng, nhưng công ty không có biện pháp xử lí, cuối năm vẫn tiếp tục kí kết với các đại lý vi phạm hợp đồng. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh.

hihi Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Tổng giám đốc, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Trưởng phòng quản trị nguồn nhân lực, Trưởng phòng Kế toán tài vụ công ty và Xí nghiệp in tài chính.

Trong thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập, năm 2013, công ty không thực hiện minh bạch tài sản thu nhập. Năm 2014, công ty không lập kế hoạch trước khi tổ chức thực hiện minh bạch tài sản thu nhập.

Nhiều bản kê khai kê sơ sài, còn thiếu hoặc bỏ trống các nội dung cần kê khai (giá trị tài sản là nhà ở, đất ở, ô tô, xe máy, cổ phiếu…). Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng quản trị nguồn nhân lực trong việc tổ chức, hướng dẫn thực hiện.

Trong thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, kết luận thanh tra nêu rõ, đến ngày 31/12/2017, công ty còn 1 khoản đầu tư ngoài ngành chưa thoái vốn. Đó là khoản đầu tư 30 tỉ đồng tương ứng 32,1% vốn điều lệ vào Công ty Đầu tư KCN-ĐT Hóc Môn, phát sinh từ năm 2008. Khoản đầu tư tài chính dài hạn này không đem lại hiệu quả kinh tế, việc thoái vốn cho khoản đầu tư ngoài ngành còn chậm theo yêu cầu. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty.

Bên cạnh đó, theo Cơ quan Thanh tra, việc kê khai, xuất hóa đơn thuế GTGT cũng có nhiều vi phạm. Cụ thể, Công ty (gồm cả xí nghiệp In tài chính là đơn vị trực thuộc Công ty) chưa kê khai, xuất hóa đơn đối với giá trị hàng hóa là quà tặng, ấn vật phẩm mua về để phát cho khách hàng trong năm 2013 và 2014 với tổng giá trị mua là 5,003 tỷ đồng, thuế GTGT tương ứng 500,3 triệu đồng; vi phạm Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính. Thanh tra Chính phủ yêu cầu công ty nộp số tiền thuế tổng cộng 500.357.394 đồng vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Tổng giám đốc, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Trưởng phòng quản trị nguồn nhân lực, Trưởng phòng Kế toán tài vụ công ty và Xí nghiệp in tài chính.

Từ khóa:
DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan