Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện vụ tham nhũng nào

Liên quan đến kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện tham nhũng.

Cụ thể tại buổi họp tại Hà Nội để đánh giá về kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND TP. Hà Nội năm 2020, ông Chu Ngọc Anh cho hay. “Công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào có liên quan đến tham nhũng” – báo cáo do Chủ tịch TP. Hà Nội ký nêu rõ.

Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 5 vụ (tính đến ngày 15/8/2020). Trong đó, 3 vụ qua thanh tra (thẩm quyền UB huyện Đông Anh: 1 cuộc; UBND huyện Chương Mỹ: 2 cuộc); 2 vụ qua giải quyết khiếu nại tố cáo (thẩm quyền thuộc UB huyện Chương Mỹ và UB huyện Ứng Hòa).

Ông Chu Ngọc Anh được thay vị trí Chủ tịch TP. Hà Nội sau khi ông Nguyễn Đức Chung đã bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 28/8.

Bài viết liên quan