Chủ tịch hội đồng giám định bộ SGK lớp 1 – Trần Đình Sử là một người cực đoan

GS Trần Đình Sử sinh 1940 là một giáo sư, tiến sĩ lí luận văn học, Nhà giáo Nhân dân, giảng viên Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Sư phạm Hà Nội và một số trường đại học khác ở Việt Nam. Ông là một trong những nhà lí luận văn học hàng đầu của Việt Nam và có nhiều đóng góp trong việc làm thay đổi diện mạo nền lí luận, phê bình văn học của Việt Nam những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI

Trần Đình Sử là người có vốn kiến văn rộng, bao quát một khối lượng tri thức thuộc nhiều lĩnh vực, am hiểu văn học, văn hóa Việt Nam.

Giáo sư Trần Đình Sử

Ông được dư luận biết đền nhiều hơn khi dư luận xôn xao vụ vụ sách giáo khoa tiếng việt lớp 1. Bộ sách giáo khoa Cánh Diều của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và cộng sự biên soạn và do Hôi đồng thẩm định mà GS Trần Đình Sử làm chủ tịch bị lên án là không khoa học không có giá trị giáo dục thì, GS Sử cho rằng những vấn đề dư luận nêu ra đối với SGK Tiếng Việt lớp 1 – bộ sách Cánh Diều đều đã được Hội đồng thẩm định chỉ rõ nhưng chủ biên sách xin bảo lưu.

Không chỉ vậy, ông Chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK còn phủ nhận nội dung mà dư luận phản ánh sách có nội dung “bốn cái làn”. Ông khẳng định đã lật giở từng trang, xem từng câu chữ trong cả 5 bộ sách Tiếng Việt lớp 1 và khẳng định không có nội dung “bốn cái làn”. Đã thẩm định xong sách mới được bán ra, người dùng xem thì có nội dung này, còn ông Chủ tịch hội đồng thẩm định thì không, hóa ra dư luận đang gấp lửa bỏ tay người ư???Hay ông Chủ tịch Hội đồng thẩm định chối bỏ trách nhiệm của mình???

Trước đó, ông cũng phản biện sách giáo khoa của giáo sư Hồ Ngọc Đại. GS Trần Đình Sử tán thành quan niệm của GS Hồ Ngọc Đại để học sinh mỗi ngày đến trường là một niềm vui, “lấy học sinh làm trung tâm”. Nhưng ông Sử cho rằng đó là nói ở cửa miệng cho hay thôi, chứ hiểu cho đúng các mệnh đề ấy không dễ, và thể hiện trong chương trình với SGK thế nào mới thật là khó.

Khi cả đôi bên tranh luận, thì từ những người có học thức uyên thâm họ lai từ dùng tế nhị thành những từ miệt thị nhau ngay giữa buổi đối thoại công khai được Bộ GDĐT tổ chức: Giáo sư Hồ Ngọc Đại nói ông Sử: “Anh không đáng gì với tôi cả…Tư duy thấp! Tôi không khinh bỉ anh, tôi chỉ nói thật…”. Còn Giáo sư Trần Đình Sử lớn tiếng: “Tôi cũng nói thật, thế thôi. Tôi cũng khinh bỉ anh! Chưa bao giờ tôi trọng anh cả…”.

Trước những sự kiện trên người ta còn phát hiện trên FB cá nhân của GS Trần Đình Sử có những quan điểm đi ngược với chủ trương đường lối của nhà nước. Liệu đây có phải là sự thật? Nếu là thật thì ông GS Sử quả là người cực đoan. Nếu vậy thì có nên để ông tiếp tục ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng thẩm định nữa hay không???

Bài viết liên quan