Chủ tịch Quốc hội: Ngồi phòng máy lạnh làm luật thì không biết được dân muốn gì

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu ngồi phòng lạnh để làm luật và nghị quyết thì sẽ không sát thực, không lắng nghe được người dân muốn gì. Trong buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu ngồi phòng lạnh để làm luật và nghị quyết thì sẽ không sát thực, không lắng nghe được người dân muốn gì, không lắng nghe thực tiễn cuộc sống như thế nào.

“Vì thế, Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải hết sức chú trọng. Phải lắng nghe như thế nào, đánh giá tác động như thế nào, nhất là đánh giá những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng chịu tác động của dự án luật”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội: Ngồi phòng máy lạnh làm luật thì không biết được dân muốn gì - 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri của thành phố Cảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thành công của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua, đặc biệt là những nhiệm kỳ Quốc hội gần đây vừa là sự tự hào nhưng cũng là áp lực cho Quốc hội khóa sau.

Vì thế, nếu được tiếp tục bầu làm ĐBQH, bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV, ông sẽ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng với đó, đổi mới hoạt động của Quốc hội trong các việc lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp theo hướng đồng bộ, thống nhất, mang tính khả thi cao và tuổi thọ của các bộ luật được dài hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là người đại diện của dân, do dân và vì dân; liên hệ chặt chẽ, phản ánh kịp thời tâm tư của cử tri và đeo bám các cơ quan liên quan trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.

“Nếu được bầu, tôi và các đồng chí sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội trong hệ thống chính trị. Một mặt là cầu nối của thành phố với các cơ quan của trung ương để có những cơ chế, chính sách giải pháp, đồng thời, có những nghiên cứu đóng góp hiến kế cho thành phố và các quận huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết 45 của Bộ chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết của thành phố, các quận, huyện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội: Ngồi phòng máy lạnh làm luật thì không biết được dân muốn gì - 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Ghi nhận ý kiến của các cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần chú trọng hơn công tác giám sát. Giám sát có trọng tâm, trọng điểm liên quan đến những vấn đề bức xúc của dân như các vấn đề liên quan đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, đảm bảo an ninh, trật tự nông thôn.

Những nội dung này cần tập trung thực hiện không chỉ ở Quốc hội mà còn mở rộng, đi sâu vào Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các phiên giải trình.

Bài viết liên quan