Có bao nhiêu Hòa Thân trong chính trường Việt Nam?

Ban phòng chống tham nhũng của nước ta, những cán bộ, ĐBQH trên nghị trường, tổng hợp có bao nhiêu “Tiểu Hoà Thân” nếu thu hết tài sản tham nhũng thì công khố quốc gia sẽ tăng lên rất nhiều.!?

Hoà Thân (1750-1792) đời Càn Long thứ 15, từng làm Văn hoa điện đại học sĩ, thượng thư bộ hộ, Quân cơ đại thần, cửu môn đề đốc.
Hoa thân tìm mọi cách để tham nhũng, ăn hối lộ, vơ vét của nhà nước, nhân dân.

Hoà Thân giàu có, hắn vỗ ngực tự hào khoe: “Cái Càn Long có Hoà Thân ta có, cái Càn Long không có chưa chắc Hoà Thân ta không có”.

Tài sản của Hoà Thân bằng của cả triều đình nhà Thanh thu được trong 10 năm.

Hoà Thân nghĩ ra luật “Nghị tội ngân” để cho tội nhân lấy tiền chuộc tội.

Sau khi Càn Long mất, người nối nghiệp là Gia Khánh đã truy cứu Hoà Thân, khép tội tham nhũng, tịch thu tài sản, định xử lăng trì. Sau cho Hoà Thân tự vẫn tại phủ. Hoà Thân không vượt qua được cái mốc 49 tuổi.

Tài sản của Hoà Thân khi bị tịch thu cộng lại tính ra bằng 15 năm quốc khố nhà Thanh thu được.

Dinh thự 3000 phòng; 8000 mẫu đất; 42 ngân hàng; 75 tiệm cầm đồ; 600 kg sâm Cát Lâm thượng hạng; 60.000 lạng vàng; 24 cái giường bằng vàng ròng; 40 chiếc bàn và bộ đồ ăn bằng bạc, 40 bàn, bộ đồ ăn bằng vàng; 100 thỏi vàng lớn mỗi thỏi 1000 lạng, 56.600 thỏi bạc vừa mỗi thỏi 100 lạng; 9 triệu thỏi bạc nhỏ mỗi thỏi 10 lạng, 58.000 kg tiền ngoại, 1,5 tr đồng tiền xu, 1200 tấm ngọc bội, 230 chuỗi ngọc trai, 10 viên ngọc trai lớn bằng quả nhãn lớn, 10 viên hồng ngọc lớn, 40 viên ngọc bích,….

Càn Long thật cao thủ, để của cho con mà không mang tiếng bóc lột sức dân, quốc khố vẫn được tăng lên, vừa trị được kẻ tham nhũng, người dân được hả dạ, reo hò ủng hộ vua con Gia Khánh.

Càn Long thánh thật, để lại bài học quý giá cho hậu thế.

Nguồn: Quốc Thường