Có một loài… vợ tặc quan

Dân gian đã đúc kết: đằng sau sự thành công của một người đàn ông, thấp thoáng hình bóng một người đàn bà. Và, cũng có thể nói ngược lại: đằng sau sự thất bại, tù tội của một người đàn ông, cũng bị ám bởi một người đàn bà.

*** Bài viết của Nguyễn Quang Cương, giảng viên Đại học Quy Nhơn

Một ví dụ tứa máu gần đây (18/6), vợ kẻ tiểu quan Đặng Xuân Hậu (cựu CT. P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh TB), đã thuê côn đồ (10 triệu đồng), đánh sụm mặt, toé máu anh Vũ Văn Pho, vì có hành vi cản trở việc tái cử của chồng. Kết quả vợ tặc bị khở tố, chồng buộc phải tuốt tuột mũ áo từ quan.

Mới đây nhất (28/8), Nguyễn Đức Chung (CT. Đô Thành HN), bị vít cổ, xộ khám. Sau cơn địa chấn, không ai quên nhắc đến con vợ bạch tuộc, đã góp công lớn, hoá thân sao đỏ, thành sao đen cho Chung!

Xa hơn một chút, Vũ Huy Hoàng (BT. BCT), suốt 8 năm 250 ngày làm BT, thì câu cửa miệng ở chốn Bộ Công là: “Đã hỏi chị chưa?”. Quan bà siêu quyền lực của Hoàng, đã giúp Hoàng có kết cục: ngày 10/7/2020 bị khởi tố, ngay tắp lự 3 ngày sau (13/7) bị truy tố!

Vân vân và vân vân… Ở đâu có quan tặc là ở đó có vợ tặc, đồng hiện, đồng hành và ngược lại!

Đồng dạng với vợ tặc, là mẹ tặc, bồ tặc. Điển hình nhất của mẹ tặc, là mẫu hậu hoàng tử đỏ (Đà Nẵng). Hoàng hậu và cả vua cha, phù thuật cho Anh lên ngự chóp đỉnh Đà Thành, rồi buông rèm, không, khép cổng sắt, ngồi nhiếp chính. Hau háu, quá đà, dẫn đến con đỏ lộn cổ tức tưởi, xuống sông Hàn.

Về dạng loại bồ tặc, tiêu biểu là Lê Thị Thanh Thuý – chủ Cty Hoa Tháng Năm và Lavenue của Nguyễn Thành Tài (PCT. UBND. TP. HCM). Hậu vận: bồ tặc ngoạm tiền khủng, lủi biệt tăm sang Mỹ, còn Tài ở lại chịu đời đắng cay với tội đơn tội kép! …

Vợ tặc, mẹ tặc, bồ tặc… là một giống loài nguy hiểm, khuynh đảo từ gia đình, gia tộc, đến đại sự quốc gia. Chúng là tác nhân, cho sự túa tủa lòng tham, thú tính của những kẻ quan, phản trắc giống nòi, đồng loại. Chúng là sóng ngầm, đẩy đưa sóng nổi quan tham, làm chao đao đất nước!
Người xưa từng dạy: “gái ngoan làm quan cho chồng”, “giàu vì bạn, sang vì vợ”, vẫn còn nguyên giá trị. Tiếc thay, loài nữ tặc bây giờ, bất chấp đạo lý, đạo trời. Nhiều kẻ, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, biến chồng con thành phế nhân, tội đồ, tù tội!

Tuy nhiên, nói đi, cũng cần nói lại. Nguyên do chính, cũng tại lũ đực quan khốn kiếp. Chúng quên cả lời cha dặn: “Dạy con, từ thuở con thơ; dạy vợ, từ thuở bơ vơ mới về!”. Quên cả lời triết gia: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Và, cũng quên nốt lời cao nhân: “Hễ việc gì lớn trong thiên hạ, nên về hỏi vợ, vợ bảo sao, thì làm ngược lại, ắt sẽ thành công”. Đằng này, họ đồng loã, tăm tắp làm theo cuồng vọng của mình và của vợ tặc nhà.

Quan tặc, song sinh với vợ tặc, như một hiện tượng đột biến gen, của thời hậu chiến. Chúng nhung nhúc, lồ lộ từ tầng đáy, đến chóp đỉnh Triều đình. Chưa bao giờ, dưới gầm trời nước Việt, lại có sự tác oai, tác quái dữ dội của loài vợ tặc, mẹ tặc, bồ tặc; đồng nanh vuốt với loài quan tặc, như thời nay!

*Bài viết của Nguyễn Quang Cương

Bài viết liên quan