Cú điện đàm của Thủ tướng Phúc và lời hỏi thăm nhân dân Việt Nam của TT Trump

Tôi chưa rõ vụ thao túng tiền tệ có bản chất là gì nhưng tình hình là đáng ngại khi Việt Nam bị xếp vào như vậy.

Trước tình hình đó thủ tướng Phúc đã kịp thời điện đàm với Tổng thống Trump. Chưa biết kết quả thế nào nhưng tôi đánh giá cao cách ứng xử của thủ tướng Phúc.

Thật ra quan hệ giữa các nước phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng xử của cá nhân từng lãnh đạo và đôi khi nó cũng phần nào như là câu chuyện hàng xóm với nhau, nếu bên này cởi mở thì bên kia sẽ vui vẻ thân thiện hơn. Chính vì thế nên cú điện đàm của thủ tướng Phúc là bước đi khéo.

Hồi năm ngoái khi nhìn tấm ảnh thủ tướng Phúc tìm đến chỗ của Tổng thống Trump để bắt tay tại G20 Nhật Bản tôi cảm giác như đó là một cái bắt tay tình cảm ở một bữa giỗ gì đó trong xóm chứ không phải là một thượng đỉnh toàn cầu. Cái bắt tay đó của thủ tướng Phúc phần nào tạo ra thiện cảm của Mỹ đối với Việt Nam.

Và có lẽ cũng nhờ phong cách ngoại giao bình dân đó mà tổng thống Trump đã thông qua thủ tướng Phúc để gửi lời hỏi thăm nhân dân Việt Nam. Đây cũng là điều rất hiếm có trong quan hệ ngoại giao.

Không rõ tổng thống Trump có biết phần lớn người Việt trong nước ủng hộ ông không. Tôi nghĩ chắc ông biết.

Giá như Việt Nam cởi mở hơn thì sẽ có các cuộc tuần hành ủng hộ ông như ở Đài Loan và Nhật Bản.

Chúng ta đang từng ngày mong ông chiến thắng. Nếu ông tiếp tục ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa, mối quan hệ Mỹ Việt chắc chắn sẽ sâu sắc hơn nhiều.

Trần Đình Thu

Bài viết liên quan