Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc chưa từng phản đối quy định đại biểu quốc hội 1 quốc tịch

Nhằm làm rõ trách nhiệm đại biểu quốc hội của ông Phạm Phú Quốc đối với quy định đại biểu quốc hội chỉ có 1 quốc tịch, Kiểm Tin đã tra cứu và tìm ra các thông tin như sau:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội quy định “đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” đã được thông qua trong phiên họp chiều 19/6 với 0 phiếu phản đối.

– Trước đó, trong các phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 8 năm 2019 và kỳ họp thứ 9 năm 2020, quy định 1 quốc tịch nói trên đã không gặp bất kỳ ý kiến phản đối nào từ bất kỳ đại biểu Quốc hội nào.

– Quy định nói trên cũng đã được đưa ra lấy ý kiến trong đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), và đoàn đề nghị sửa đổi tăng mức độ quan trọng thành “có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không có quốc tịch khác” mà không có ý kiến phản bác nào.

Trong suốt quá trình từ lấy ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua dự luật có quy định đại biểu quốc hội 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, ông Phạm Phú Quốc là đại biểu thuộc đoàn TP HCM, và lúc đó ông đã có 2 quốc tịch.

theo Kiểm tin