Đại biểu Quốc hội “phải có một quốc tịch là quốc tịch VN” là đang nhân rộng mô hình của ĐB Hường và ĐB Quốc

Báo Zing hôm nay, trong bài viết: “Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày mai”, có đoạn:

“Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội tăng thêm một điều kiện về quốc tịch của đại biểu Quốc hội. Theo đó, đại biểu Quốc hội “phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.

Tôi hy vọng là Zing đăng sai. Vì nếu Quốc Hội ra luật sai thì chết dở. Quy định, “đại biểu “CHỈ” có một quốc tịch VN” mới chuẩn. Nếu “PHẢI” có một quốc tịch VN” thì hiểu là ngoài quốc tịch VN, đại biểu có quyền có quốc tịch khác. Hoặc giả, ông Tây bà Tàu nào đó có thêm quốc tịch VN cũng có quyền vào QH.

Như thế, khác nào nhân rộng mô hình của chị Hường và thằng Quốc Síp!

Ngôn ngữ luật là ngôn ngữ đơn nghĩa, hiểu nghĩa ở giá trị tuyệt đối. Tiểu sinh đọc xong thấy hơi hoang mang bèn viết vội lên đây, ngõ hầu mưu cầu điều tốt đẹp chung, mong Zing hoặc Quốc Hội để mắt dùm.

Thật cũng không dám diễu võ dương oai, múa rìu trước mặt thợ. Lại cuối năm, cũng muốn nhàn tâm một chút chứ chăm cà khịa thêm cực, được chi. Nhưng thấy sai mà không nói lại e rằng lỗi đạo.

Có câu “nhất tự thiên kim”, sai một chữ mất chiếc rim, là vậy!

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan