Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Mỹ sẽ sát cánh với Hà Nội để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Việt Nam

Hôm 20/07/2020, trên một bài viết được đăng trên báo Thanh Niên, ông Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink khẳng định rằng, Hoa kỳ sẽ sát cánh với Hà Nội để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam.

“Lập trường của Mỹ về Biển Đông cho thấy Mỹ sát cánh với Việt Nam để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của các bạn nhất quán với luật pháp quốc tế – bao gồm cả quyền đối với các nguồn dầu khí ngoài khơi, và quyền đánh bắt cá, là những điều sống còn cho sự thịnh vượng kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á” ông Đại sứ Daniel khẳng định.

Ông còn tuyên bố chính sách của Hoa kỳ là cam kết duy trì thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, Mỹ sát cánh với Việt Nam để bác bỏ sự áp đặt tư duy ‘chân lý thuộc về kẻ mạnh’ tại Biển Đông” .

Những tuyên bố trên ám chỉ Trung Quốc là quốc gia không thượng tôn pháp luật, mặc dầu không nêu rõ tên quốc gia nào. Điều này cũng cho thấy, Mỹ muốn lôi kéo Việt Nam ngày càng tránh xa Trung Quốc.

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nhận định rằng, tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo và ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội là lập trường của Mỹ rất rõ ràng, cương quyết và rất mạnh mẽ so với trước đây.

Tuyên bố lần này là ‘một lần nữa’, chứ không phải là lần đầu tiên, phía Hoa Kỳ lại ủng hộ, đứng về các nước trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam chống lại các hành động sai trái của Trung Quốc.

Một số nhà quan sát theo dõi tình hình Biển Đông cho rằng, việc ông Ngoại trưởng Mỹ và ông Đại sứ tại Việt Nam tuyên bố ủng hộ và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam sẽ giúp và khuyến khích Việt Nam mạnh dạn hơn trong vấn đề biển Đông. Và đây chính là nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Bạn nghĩ thế nào về lời tuyên bố của ông Đại sứ Hoa Kỳ về việc bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích cho Việt Nam tại Biển Đông?

Lê Ánh