(Đang kiểm chứng) ABC NEWS: FBI xác nhận danh tính 258 người Việt bạo loạn trục xuất vĩnh viễn về nước

Khi bạo loạn đang đồng loạt diễn ra tại rất nhiều bang trên toàn nước Mỹ, các cuộc bạo loạn làm mục đích nhằm hôi của lấy các đồ vật có giá trị trong các cơ sở kinh doanh.

Hàng loạt tiệm Nail, Salon Tóc, tiệm đồng hồ, thậm chí là cả tiệm vàng lớn hay những của hàng Apple bị đập phá cướp bóc trầm trọng, thậm chí là cả đốt cháy.

Trong lúc bạo loạn không chỉ người da đen thừa nước đục thả câu mà còn có những người Việt cũng hùa vào hôi của.

Hiện tại cảnh sát rất nhiều bang đang kiểm tra lại các camera để xác định danh tính đối với những người bạo loạn trong đó có hàng loạt đoàn ăn hôi người Việt theo hùa người đen.

Từ khi vụ biểu tình xảy ra đã có rất nhiều đo.àn b.iểu tì.nh Việt Nam cướp bóc, hôi của của các cơ sở kinh doanh trên toàn nước Mỹ.

Nắm được tình hình thống đốc các bang ở Mỹ đã mở cuộc truy bắt hàng loạt người bạo loạn đập phá các cơ sở kinh doanh để nhằm mục đích lấy tài sản.

Thống đốc các bang trên toàn nước Mỹ đã họp khẩn cấp đưa ra sắc lệnh chiết xuất camera xác nhận danh tính của các cuộc b.ạ.o l.o.ạ.n người da đen trong đó có không ít người Việt.

Hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người Việt sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khi các cảnh sát FBI xác nhận được danh tính.

Được biết 4 học sinh Việt Nam trong cuộc tham gia hôi của ở một thương mại hiện tại đã bị cảnh sát FBI điều tra bắt giữ chờ ngày trục xuất về nước.

Những người tham gia bạo loạn sẽ được cảnh sát FBI bắt giữ giam lỏng đến khi dịch Viruscorona chấm dứt.

Hiện tại cảnh sát FBI trên toàn nước Mỹ đã chiết xuất camera xác định được 258 người Việt Nam cùng 2500 người da đen xác nhận được danh tính và đang giam lỏng để chờ ngày trục xuất về nước.