Đằng sau sự lớn mạnh của Alibaba luôn có bóng dáng của giáo sư Võ?

Giáo sư Võ (Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường) là gương mặt quảng cáo. Điều này tốt và nên. Mặt mũi râu tóc thế kia không quảng cáo mấy cái thực phẩm chức năng, cường dương bổ thận thì phí của giời.

Giáo sư Võ nay thăm cái này mai thăm cái kia là quyền của ông. Có chân thì nên đi. Chứng minh xương cốt khoẻ cũng nên chứng minh. Nhất là cái hàm giáo sư thêm cái chức thứ trưởng, không đi lãng phí lắm. Tiền cả đấy chứ đùa à!

Nhưng một người tử tế thì chọn mâm mà ăn, chọn nơi mà đến, chọn chỗ mà ngồi. Hổ ở rừng sâu, cáo thỏ ở lùm, chuột chũi hang cống. Hổ chui vào lùm khác chi cáo thỏ, hổ vào cống ở khác gì chuột bọ, đúng không?

Vì lý do gì đó mà ngồi sai mâm, đến sai chỗ, thì không quá mà nói rằng mua danh ba vạn bán danh ba đồng. Giáo sư danh cao chức trọng lẽ nào giống mấy cô showbiz đi bán kem trộn kem đểu đa cấp hại đồng bào, đúng không thưa giáo sư?

Nguồn FB Hoàng Nguyên Vũ 

Bài viết liên quan