Đề bạt ông Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Nội phớt lờ quan điểm về lựa chọn cán bộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Rất mong Ủy ban Kiểm tra điều tra?

Hà Nội vừa bầu xong 5 Phó Chủ tịch, trong đó có ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KH&ĐT…Sẽ là rất bình thường nếu như ông này là người ” Đức, Tài”…

Nhưng dư luận cực kỳ ngạc nhiên bởi lẽ ông này đã từng có lần suýt bị truy tố, rồi khi làm Bí thư huyện Quốc Oai đã lợi dụng chức quyền cấp đất sai cho người thân, và làm rất nhiều việc mà thể hiện rõ đó là con người thiếu Đức…

Bây giờ ông này được bầu làm Phó CT UBND Tp, thì quả thực, tôi hoàn toàn nghi ngờ về chất lượng cán bộ của Thường vụ Thành ủy

Hà Nội và HĐND Tp…Đến người như thế này mà còn đề bạt thì không còn hiểu nổi.

Kinh mong Ủy ban KT của Đảng hãy vào cuộc, điều tra, làm rõ con đường quan chức và những việc làm của ông này.

Còn thưa ông Vương Bí thư cùng ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh, có vẻ như các ông muốn đạp lên dư luận rồi đây?

Và với việc đề bạt này, rõ ràng là các ông phớt lờ những quan điểm về lựa chọn cán bộ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trong mấy năm qua?

Nguyễn Như Phong

Bài viết liên quan