Đề cử 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải để đại biểu bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Chiều 31/3, sau khi miễn nhiệm 3 trong 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử các ông: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách; Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa.

Theo lịch làm việc của Quốc hội, các đại biểu thảo luận ở Đoàn nội dung trên trong chiều nay và sáng mai (1/4) bỏ phiếu kín bầu các tân Phó chủ tịch Quốc hội.

Đề cử 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Các ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm các Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển.

Việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII. Tại Đại hội XIII của Đảng, cả 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội nêu trên đều không tái cử Ban chấp hành Trung ương. Riêng trường hợp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ là 1 trong 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tham gia Trung ương khóa XIII và sẽ không tái cử nhưng tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi có nhân sự kiện toàn. Theo quy định, nhân sự thay thế các vị trí này phải là Đại biểu Quốc hội.

Đề cử 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Mẫn.

Ông Trần Thanh Mẫn, 59 tuổi, Tiến sĩ kinh tế, quê ở Hậu Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI; XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Mẫn là cán bộ trưởng thành ở Cần Thơ, khi lần lượt kinh qua nhiều chức vụ ở đây như Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP. Cần Thơ), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ.

Từ 10/2015 đến 6/2017, ông giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và từ 6/2017 đến nay là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

Đề cử 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định 57 tuổi, Tiến sĩ Luật học, quê ở Thái Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng là cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký – biên tập, trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 7/2016, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Tháng 10/2019, ông được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Đề cử 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Hải.

Ông Nguyễn Đức Hải 60 tuổi, Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Tín dụng, quê ở Quảng Nam. Ông là Ủy viên Trung ương ba khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội hai khóa XIII, XIV.

Ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Từ đầu năm 2015 đến 2016, ông làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Trong năm năm 2011-2016, ông là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII (4/2016), ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; đảm nhiệm chức vụ này cho đến nay.