Để Quốc hội không còn là nơi tụ tập chơi cờ online hoặc ngủ gật của nhiều đại biểu

Quốc hội đang thảo luận sửa đổi Luật tổ chức quốc hội, đây là thời cơ để tạo ra những bước ngoặt nhằm giúp cho Việt Nam bớt trì trệ. Có một số phát biểu của các ông đại biểu nghe tạm được nhưng tiến bộ còn quá ít ỏi. Không chỉ là các bộ trưởng và chủ tịch tỉnh rút khỏi quốc hội mà cần phải có những thay đổi nhiều hơn nữa.

Để quốc hội thể hiện đúng vai trò của mình thay vì là một nơi tụ tập chơi cờ online hoặc ngủ gật của nhiều đại biểu như hiện nay, thì sửa đổi phải bao gồm các điểm như sau:

1.Cấm tất cả các quan chức hành pháp từ cấp quận huyện, tỉnh, các bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan tương đương ứng cử quốc hội. Các vị này muốn ứng cử phải xin thôi việc ở các cơ quan hành chính.

2.Hủy bỏ cơ chế hiệp thương trong bầu cử quốc hội, thực hiện cơ chế bầu cử tự do. Bởi vì cơ chế hiệp thương thực chất là việc phân chia quyền lực với nhau, phân bổ đại biểu với nhau và ngăn cản người bên ngoài tham gia quốc hội.

3.Chỉ quy định số lượng đại biểu theo địa phương, huỷ bỏ hoàn toàn việc quy định theo ngành. Hủy bỏ việc phân bổ cho bộ này bao nhiêu ngành nọ bao nhiêu đại biểu mà tất cả đều phải trở thành các ứng cử viên như nhau, tranh cử sòng phẳng với nhau.

5.Hủy bỏ cơ chế đề cử, tất cả các ứng cử viên phải là những người tự ứng cử, có trách nhiệm cá nhân, không nhận sự ủy nhiệm của ngành nào bộ nào mà chỉ là sự ủy nhiệm của cử tri, của nhân dân.

6. Không gây khó cho những người ngoài đảng tham gia tranh cử vào quốc hội bằng những tiểu xảo xấu xa hèn hạ.

7. Việc kiểm phiếu phải có cơ chế đảm bảo sự công bằng để tránh gia lận phiếu bầu.

Nếu cải tiến luật bầu cử, thì phải cải tiến như vậy thì mới kịp cứu nguy dân tộc. Còn nếu cứ làm màu như hiện nay thì quý vị cũng sẽ đưa đất nước này xuống hố sớm mà thôi.

(Nguồn: FB Trần Đình Thu)

Từ khóa:
Bài viết liên quan