Để UBND TP Hồ Chí Minh xử lý H oa L âm vì tự ý điều chỉnh mục tiêu dự án Khu y tế, chẳng khác nào giao trứng cho á c

Về việc điều chỉnh mục tiêu dự án, Văn phòng Chính phủ có thông báo giao cho UBND TP. Hồ Chí Minh xử lý theo quy định…

Với chủ trương xã hội hóa y tế của UBND thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, sau gần 10 năm kêu gọi đầu tư, chủ đầu tư là Công ty Hoa Lâm Shangri – La tiến hành thủ tục nghiên cứu, khảo sát và lập dự án đầu tư.

Ngày 07/6/2008, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản số 3588/UBND-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về dự án đầu tư Khu Y tế kỹ thuật cao, với tổng quy mô 1.750 giường.

Điều chỉnh quy hoạch Khu y tế Hoa Lâm, Chính phủ giao cho UBND TP Hồ Chí Minh xử lý theo quy định

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3807/VPCP – KGVX ngày 09/06/2008 lấy ý kiến các Bộ ngành và được sáu bộ phản hồi: Bộ Y tế có văn bản số 4130/BYT-KH-TC ngày 11/6/2008; Bộ Tài chính có văn bản số 6843/BTC-QLCS ngày 13/6/2008; Bộ Tài nguyên & Môi trường có văn bản số 2146/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/6/2008; Bộ Kế hoạch & Đầu tư có văn bản số 4296/BKH/LĐVX ngày 16/6/2008; Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 5295/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 17/6/2008; Bộ Xây dựng số 1161/BXD-HĐXD ngày 17/06/2008.

Trên cơ sở ý kiến các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 925/TTg-KGVX ngày 21/6/2008 đồng ý với đề nghị của  Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đầu tư tại Khu Khu Y tế kỹ thuật cao.

Sau đó, Công ty Hoa Lâm Shangri – la đã thực hiện các thủ tục đầu tư và được cấp các giấy tờ pháp lý theo quy định pháp luật như giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt quy hoạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v…

Theo đó, Khu Y tế kỹ thuật cao được chấp thuận với các thông số cụ thể như: diện tích khu đất là 37,5 ha bao gồm: đất xây dựng các khu chức năng cho Khu Y tế Kỹ thuật cao, đất nhà ở, căn hộ phục vụ dự án, trường học, cây xanh thể dục thể thao, giao thông, đất công trình hạ tầng kỹ thuật…

Liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu dự án lô D2 và D3, Khu Y tế kỹ thuật cao, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La, ngày 21/9/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10028/VPCP-KGVX với nội dung:

Căn cứ quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh xử lý theo quy định”.

Trước đó, ngày 08/9/2017, UBND TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 5594/UBND-DA gửi Thủ tướng Chính phủ với nội dung “đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án tại lô D2 và D3”. Trong Văn bản, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo về điều chỉnh mục tiêu đầu tư của Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao đối với hạng mục “Khu nhà ở, căn hộ tại lô D2 và D3” từ “Khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của Dự án Khu y tế kỹ thuật cao” thành “Xây dựng và kinh doanh khu nhà ở, căn hộ (ưu tiên bán cho bác sĩ, y tá, điều dưỡng, cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu Y tế kỹ thuật cao)”.

Trong trường hợp Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh mục tiêu đầu tư của dự án, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển hình thức sử dụng đất “căn hộ phục vụ” sang “căn hộ ưu tiên bán”.

Ngày 12/12/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 1832/BTC-QLCS gửi UBND TP. Hồ Chí Minh với nội dung:

Xác định tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP đề Công ty Hoa Lâm nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước và không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được xác định lại;

Truy thu đối với các khoản Công ty Hoa Lâm đã được ưu đãi (miễn, giảm) theo chính sách xã hội hóa trước đây đối với phần diện tích này”.

Mới nhất, ngày 25/6/2019, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh có Thông báo số 364/TB-VP với nội dung:

Thống nhất ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3535/SKHĐT-ĐKĐT ngày 20/5/2019 về điều chỉnh mục tiêu dự án khu nhà ở D2 và D3; Giao Văn phòng Ủy ban tham mưu điều chỉnh Công văn số 6695/UBND-DA ngày 26/10/2017 về điều chỉnh mục tiêu dự án khu nhà ở D2 và D3 theo đề nghị tại Công văn số 3535/SKHĐT-ĐKĐT ngày 20/5/2019 của Sở Kế hoạch Đầu tư”.

(Nguồn: Thời báo chứng khoán)

Bài viết liên quan