Dẹp ngay bảng khắc lời của Mao chủ tịch tại chân mô hình Vạn lý trường thành ở Đà Lạt

Tại chân Vạn lý trường thành có tấm đá lớn khắc lời Mao Trạch Đông : bất đáo trường thành phi hảo Hán. Và tại mô hình Vạn lý trường thành ở Đà Lạt cũng có tấm bảng khắc lời ấy của Mao.

Vạn lý trường thành được xây bởi máu và nước mắt của hàng triệu người các dân tộc sống ở Trung Quốc phục vụ cho việc bảo vệ các lãnh chúa chống xâm lược phương Bắc. Nhưng suốt hơn 2000 năm, cái trường thành đá khổng lồ này không tác dụng, các trang hảo Hán chỉ lo chém giết nhau rồi quỳ mọp trước vó ngựa Nguyên Mông, Mãn Thanh phương Bắc ấy, chịu nô lệ hàng trăm năm.

Có thể nói Vạn lý trường thành là tượng đài vô nghĩa và vết nhơ của các đế chế Trung Hoa.
Ấy vậy mà Mao Trạch Đông lại khích lệ: bất đáo trường thành phi hảo Hán. Tức chưa đến trường thành thì chưa phải hảo Hán.

Nhưng Mao là ai?

Có thể nó, Mao là kẻ tội đồ của Trung Quốc và nhân loại. Dưới triều đại của ông hàng chục triệu dân Trung Quốc phải chết đói và bị xử bắn.

Vậy mà người ta lại khắc lời Mao Trạch Đông ngay tại khu du lịch ở Đà Lạt, ngay trong nước VN. Hãy tưởng tượng có ai đó khắc lời Hitler như một khẩu hiệu tuyên truyền cho Đức quốc xã ở VN thì sẽ ra sao? Việc khắc lời Mao tuyên truyền cho tư tưởng Đại Hán- Trung Hoa liệu có khác gì?

Dẹp ngay lời khắc hảo Hán của Mao Trạch Đông trên Đất Việt ngàn năm Văn hiến này cùng cái Vạn lý trường thành rởm ấy!

Lưu Trọng Văn