Điện một giá nên vui hay buồn? Dân sẽ phải trả ở bậc 5, tức tiêu thụ từ 301kWh trở lên

Cùng với phương án 5 bậc thang, Bộ Công thương đã chính thức đề xuất thêm giá bán lẻ ‘điện một giá’ để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn.  Nhưng cách tính điện một giá chả khác nào: giã cào tận diệt!

Vừa có những đề xuất mới về giá điện. Tôi nói về giá điện một giá.

Khi lựa chọn giá điện một giá, số tiền phải trả sẽ lên tới từ 2.703 đồng/ kWh đến 2.889 đồng/ kWh, chưa bao gồm VAT.

Nhìn biểu giá giá điện 6 bậc được áp dụng hồi tháng 3/2019, có thể thấy giá điện một giá theo đề xuất mới gần với số tiền mà người dân phải trả theo bậc 5, với mức tiêu thụ từ 301 kWh trở lên.

Theo số liệu của EVN hồi tháng 4/2019, số lượng khách hàng sử dụng ở bậc thang 5 là 6,6%, bậc thang 6 là hơn 7%. Gộp cả 2 bậc thang này lại là hơn 13,6%. Tức là còn gần 86,4% còn lại có mức sử dụng điện dưới bậc 5, nghĩa là từ bậc 1 – 4.

Số tiền phải trả cho mỗi kWh từ bậc 1 – 4 là từ 1.678 đồng đến 2.536 đồng. Tính theo một giá, gần 86,4,% khách hàng này bỗng chốc phải trả từ 2.703 đồng đến 2.889 đồng/ kWh.

Về giá điện 6 bậc, cái người dân phản đối không phải là cách tính điện theo bậc thang, mà là chỉ số điện quy định theo mỗi bậc nó không sát thực tế nhu cầu của người dân. Nói một cách khác, đó là bẫy khách hàng.

Với cách tính điện một giá vầy, không phải là bẫy nữa, mà là chơi lưới giã cào luôn. Ai muốn biết giã cào tận diệt ra sao, xin mời google!

theo FB Lê Xuân Thọ