Điều động Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia sang Công ty xử lý nợ VAMC

Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định điều động ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty xử lý nợ VAMC.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố và trao quyết định điều động Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Điều động Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia sang Công ty xử lý nợ VAMC - 1
Điều động Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia sang Công ty xử lý nợ VAMC – 1

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Toản.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định số 1866 về việc điều động ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Toản kể từ ngày 15/9/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia sang Công ty xử lý nợ VAMC - 2
Điều động Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia sang Công ty xử lý nợ VAMC – 2

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Thái Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia

Trong ngày 12/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 1869 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Thái Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Thái Nam là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 1868 về việc giao ông Nguyễn Văn Long – Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia phụ trách, điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019 cho đến khi có quyết định mới.

DMCA.com Protection Status