Doanh nghiệp XK gạo lần thứ 5 kiến nghị KHẨN gửi Thủ tướng: Hải quan chờ gì mà không cho DN thông quan?

Cho rằng Hải quan cho khai, thông quan một cách rất lãng phí thời giờ & tiền bạc, ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) lại tiếp tục làm ‘Đơn kiến nghị giải quyết khẩn cấp’ (lần thứ 5) gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Trong đơn, ông Bình cho biết, tại cuộc họp ngày 22/4 đến nay, các doanh nghiệp đã cùng Hải quan, Cảng vụ trực tiếp báo cáo thống kê, kiểm tra thực tế… để Hải quan cho doanh nghiệp khai và thông quan xuất khẩu gạo.

Tuy nhiên, theo ông Bình, mọi khâu tiến hành rất chậm với những động tác rất vô lý.

Ông Bình dẫn thống kê: gạo lên cảng trước ngày 24/3 là 17.380 tấn (hiện tại đã cho khai hải quan); gạo lên cảng từ ngày 24/3 đến 14/4 là 55.446 tấn (Hải quan nói chờ!) và gạo đã XK tính đến 14 giờ ngày 25/4 là 175.071 tấn.

Cộng cả ba lại là 247.897 tấn. Trong khi Chính phủ đã cấp hạn ngạch xuất khẩu tháng 4 là 400.000 tấn và Phó Thủ tướng đã cho ứng thêm 100.000 tấn, nghĩa là 500.000 tấn.

Theo ông Bình, như vậy, nếu Hải quan cho doanh nghiệp khai số gạo lên từ ngày 24/3 đến ngày 14/4 là 55.446 tấn nêu trên, thì hạn ngạch vẫn thừa trên 250.000 tấn. “Vậy Hải quan chờ cái gì mà không cho doanh nghiệp khai hải quan và thông quan?” – ông Bình đặt câu hỏi.

Hỏi cũng tức là trả lời.