Đóng phí dịch vụ thoát nước để giảm ngập: TP.HCM ngập có phải từ nước thải sinh hoạt của người dân?

Sở Xây dựng vừa gửi tờ trình lên UBND TPHCM về “việc ban hành giá dịch vụ thoát nước ở TPHCM giai đoạn 2020-2024” sau khi lấy ý kiến nhiều sở ngành liên quan.

Theo đó, giá dịch vụ thoát nước bình quân mỗi m3 trong năm 2020 là 1.430 đồng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng); năm 2021 là 2.033 đồng; năm 2022 là 2.694 đồng; năm 2023 là 3.426 đồng và có mức 4.237 đồng vào năm 2024 (dantri.com.vn).

Mình có 4 ý như sau:

1. Giữa lúc dịch bệnh người dân khốn khó, nghèo đói tăng lên. Người dân thất nghiệp, doanh nghiệp lao đao, kiếm kế sinh nhai đã khó thì không nên sáng tạo thêm loại thuế phí này. Làm như vậy quá là không nhân văn.

2. Sáng tạo thuế phí mới này nghe thật lạ đời “phí dịch vụ thoát nước để giảm ngập”. Liệu rằng khi người dân đóng phí này thì TPHCM có hết hay giảm ngập không? Lãnh đạo các cơ quan có cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo hết ngập toàn hiện TPHCM như hiện nay không?

3. Nguyên nhân ngập do đâu? Có phải từ nước thải sinh hoạt người dân thải ra gây ngập hay không? Nếu không, thì không nên bắt người dân phải đóng khoản thuế phí này.

4. Hãy tìm nguyên nhân ngập từ đâu mà thu phí ở cái gây ra nguyên nhân ngập tại TPHCM chứ không phải cái gì cũng đè đầu dân ra đóng cả các vị à?

Trong người dân lúc khó khăn, bệnh dịch mà còn phải gánh thêm thuế phí lạ đời này. Rồi nếu khi dân đóng phí này mà không hết ngập, thì chỉ khiến dân phẩn nộ hơn mà thôi.

Nguồn: FB Nguyễn Đình Trọng