Dự án sông Lô: Người bị thanh tra là thành viên của Đoàn Thanh tra

Ông Mai Xuân Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hoà, có tên trong đoàn thanh thanh tra dự án Sông Lô mà ông là một trong những quan chức có liên quan. Người dân đã có đơn đề nghị bỏ tên ông Hưng ra khỏi đoàn thanh tra để đảm bảo tính khách quan.

Trong đơn, ông Lê Văn Bình (người dân có đất bị thu hồi) cho biết: “Qua thông tin báo chí, chúng tôi được biết Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra, rà soát những kiến nghị của một số hộ dân về dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (hay còn gọi là Diamond Bay) trong tháng 8.2020”.

Và “Chính ông Hưng đã thực hiện một loạt các sai phạm mà hiện nay người dân chúng tôi đang tố cáo đến các cấp có thẩm quyền, có nội dung đã gửi tố cáo đã gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ ngày 7.7.2020”.

Theo những người khiếu nại, các hành vi sai phạm của Ông Mai Xuân Hưng trong việc triển khai dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô rất nghiêm trọng. Cụ thể như :

– Thành lập ban bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch và Giải trí Sông Lô không đúng qui định. Không yêu cầu UBND Tỉnh ra Quyết định thành lập riêng mà sử dụng ngay tờ trình có phê duyệt của UBND Tỉnh Khánh Hòa.Tờ trình thiếu tên thành viên đại diện những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án do dân bầu.

– Đưa người không phải do dân bầu vào Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch và Giải trí Sông Lô do UBND Xã Phước Đồng không có bất kỳ cuộc họp dân bầu người đại diện nào.

– Không có Quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân và không có bất cứ tài liệu nào về vị trí các thửa đất bị thu hồi nhưng vẫn tiến hành khoanh vùng, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Hộ dân nào không giao đất thì ban hành các quyết định cưỡng chế trái pháp luật.

– Lợi dụng Quyết định ủy quyền của UBND Tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho chủ tịch UBND Thành phố Nha Trang ban hành các quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân tại dự án làm đường Nam Bình Tân Sông Lô-Phước Thượng để cưỡng chế thu hồi đất tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

– Có văn bản 1502/STNMT-ĐKTK ngày 28/8/2009 trả lời Ông Nguyễn Công Phức-Chủ tịch Hội Luật gia Thành Phố Nha trang sai sự thật về việc triển khai dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, đặc biệt là về các tờ bản đồ .

– Không công khai bản đồ qui hoạch được duyệt cho người dân biết, đến nay vẫn không cung cấp bản đồ qui hoạch cho người dân .

Dự án Sông Lô – Diamond Bay thuộc công ty Hoàn Cầu, do cố đại gia Tư Hường thành lập. Công ty này gần đây gây sự chú ý với dư luận không phải ở kết quả kinh doanh mà ở việc cha con đưa nhau ra pháp luật vì tranh giành tài sản.

Báo Sạch