Đưa việc KP bang Wisconsin ra Toà tối cáo, TT Trump có cơ hội thắng cử?

Dấu hiệu phe Dân chủ gửi phiếu bầu qua bưu điện sau đó tiếp tục đi bầu trực tiếp (một cử tri bầu hai phiếu) khá rõ, gây nghi ngờ kết quả gian lận ở Wisconsin.

Bang Wisconsin có con số đăng ký bầu cử chỉ có 3.129.000 cử tri. Nhưng kết quả kiểm phiếu 1.630.389 phiếu cho Biden và 1.609.879 cho Trump. Cộng hai con số này lại là 3.240.268, vượt hơn con số đăng ký hơn 100 ngàn phiếu.

Số phiếu vượt này là ở đâu ra. Trong khi con số đăng ký đã được công bố rộng rãi và nhiều nghi ngờ từ trước đặt ra cho việc phe Dân chủ gửi phiếu bầu qua bưu điện?

Việc chênh lệch thập tại Wisconsin giữa hai ứng cử viên cũng là điều kiện để Toà tối cao thụ lý vụ việc.

Nếu gian lận như các hiện tượng “lạ bầu qua bưu điện” thì kết quả sẽ ngược lại và TT Trump có cơ hội tiếp tục phụng sự Nước Mỹ và giúp cho nhiều người dân các gia khác.

Trần Đình Dũng

Bài viết liên quan