Dùng 2,2 tỷ đồng cặp da, có phải người ta coi tiền thuế của dân như cỏ rác

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thông qua việc tặng 600 đại biểu và khách mời đại hội Đảng mỗi người một chiếc cặp trị giá 3,5 đến gần 3,7 triệu đồng. Tổng cộng số tiền tỉnh đã chi mua cặp hơn 2,2 tỉ đồng.

Loại cặp được VP Tỉnh uỷ này thông qua để mua là cặp xách tay giả da màu đen hiệu LADODA, xuất xứ Việt Nam.

Trả lời báo chí hôm nay (27.8.2020) ông Vũ Đại Thắng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình vẫn phát biểu câu nằm lòng đúng quan điểm chủ trương “khẳng định Quảng Bình chủ trương thực hiện tiết kiệm trong đại hội Đảng các cấp”. Tiết kiệm mà như thế này thì không biết chơi xả láng sẽ ra sao?

Đang lúc dịch bệnh đang xảy ra, Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Tỉnh không có tiền chống dịch phải xin ngân sách nhà nước. Mà tiền ngân sách là tiền thuế từ dân cả nước đóng vào. Mới xin ngân sách thì nay lại chơi sang mua 1 cái cặp làm quà tặng cán bộ 3,5 triệu đồng. Đây mới là chi phí mua quà, còn những loại chi phí khác nữa chắc gấp rất rất nhiều lần con số này. Tiêu tiền thuế của dân thế này, không biết lãnh đạo tỉnh này có suy nghĩ không?

Không chỉ dùng hàng tỷ đồng mua cặp da, mà trước đó tỉnh nghèo Quảng Bình mà vẫn phấn đấu làm tượng đài 120 tỷ. Vừa khánh thành tượng đài 120 tỷ xong xuống cấp luôn (?!).

Đang lúc toàn xã hội khó khăn và người dân khó khăn, mà lãnh đạo tỉnh Quảng Bình làm thế này thì đúng là quá thờ ơ với đất nước, và xem tiền thuế của dân như cỏ rác.

T.H