Dừng ngay việc cử cán bộ sang TQ học tập, hi.ểm h.ọa m.ất nước lộ rõ mồn một!

Thiết nghĩ Việt Nam cần chấm dứt những chương trình đưa cán bộ nguồn đi học ở trung quốc, bởi các lẽ sau:

1. Theo lời kể 1 số cán bộ đã đi học từ trung quốc thì đa phần cán bộ Việt Nam khi đến trung quốc học nhưng đều không rành tiếng trung, Trung Quốc đã lợi dụng vào yếu điểm này để đưa rất nhiều tài liệu cho rất nhiều cán bộ đến từ Việt Nam ký kết khi nhập cảnh hoặc ký vào hồ sơ tham gia nhập học, trong xấp tài liệu đó họ nghi ngờ Trung Quốc luôn cài 1 vài tờ tài liệu trong đó có nội dung công nhận chủ quyền của trung quốc trên biển đông hoặc trên đất liền …, mặc dầu các vị trí nói trên đều thuộc vùng chủ quyền của Việt Nam.

2. Rất nhiều cán bộ của Việt Nam bị quay lại cảnh học tập và sinh hoạt đời sống ở trung quốc, dư luận xì xào có rất nhiều cán bộ bị quay lại nhiều cảnh ân ái, clip s’e’x trong thời gian học tập tại trung quốc. Chính những clip này sẽ là tài liệu, công cụ mà lãnh đạo trung quốc dùng để khống chế cán bộ VN sau khi về VN và được thăng chức, ngồi vào những chức vụ quan trọng.

3. Tư tưởng của cán bộ VN sẽ bị th.a ho.á, bi.ến ch.ất, nhiễm th.ói hư, t.ật x.ấu từ tham quan trung quốc, các chiêu trò tiến thân bằng nị.nh nọt, chạy chọt, mua quan bán chức bằng tiền, bằng tình ….. hầu hết đều bắt nguồn từ Trung Quốc, thậm chí những chiêu trò đ.âm th.ọt sau lưng, h.ạ đ.ộc nhau, gắp lửa bỏ tay người … những chiêu trò b.ỉ ổ.i và x.ấu .xa nhất đều bắt nguồn từ quan chức Trung Quốc.

4. Thử hỏi 1 kẻ với quá nhiều x.ấu xa, kh.át m.áu như Trung Quốc, 1 nước sẵn sàng đàn áp gi.ết h.ại hàng chục triệu sinh viên và người dân của mình qua các vụ : th.ảm s.át Thiên An Môn, Bắt hàng triệu người tập Pháp luân công để m.ổ cư.ớp n.ội t.ạng, bắt giam đ.àn á.p, tr.a t.ấn t.àn kh.ốc hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Tân Cương …. dù rằng đa số họ không có tội.

Một quốc gia hàng ngàn năm nay luôn xem VN là 1 huyện của chúng, luôn lăm le thôn tính VN qua 17 cuộc chiến tranh nhằm thôn tính VN, 1 chính quyền sẵn sàng ra lệnh đ.âm chìm hàng nhà tàu cá, gi.ết hại hàng ngàn ngư dân VN trên biển mỗi năm. Thử hỏi 1 nước như thế có gì hay để học hỏi? để kết giao? 1 quốc gia mà cả thế giới phải lên án, dè chừng thì cớ gì chúng ta phải giao lưu kết bạn, thậm chí còn cử người qua đó học tập?

(Đây chỉ là ý kiến cá nhân, rất mong các nhà lãnh đạo hãy lắng nghe ý kiến đóng góp thẳn thắng của người dân và giới trí thức trong nước).

Nguồn: FB Võ Văn Dũng 

 

Bài viết liên quan