EVN công bố báo cáo tài chính: Công ty mẹ lãi đậm dù hoạt động cốt lõi thua lỗ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đồng loạt công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2019, EVN ghi nhận 394.889 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với năm 2018. Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp lại giảm 4%, đạt 51.037 tỷ đồng.

Trong năm, EVN cũng ghi nhận 3.973 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 8,5%; cùng với đó là 498 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, giảm 13%.

Về chi phí, năm qua, chi phí bán hàng của tập đoàn này đạt 7.134 tỷ đồng, tăng 6,3%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 13.635 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5%.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong năm giảm tới 23%, tương đương trên 6.500 tỷ đồng (chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện), về mức 22.495 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, EVN đạt lợi nhuận trước thuế gần 12.500 tỷ đồng, tăng tới 38% so với năm 2018.

Công ty mẹ lãi đậm dù hoạt động cốt lõi thua lỗ.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2019 của công ty mẹ EVN ở mức trên 325.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại 4.287 tỷ đồng, giảm 11%.

Chốt năm 2019, công ty mẹ EVN ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 1.478 tỷ đồng, trong khi đó năm 2018 lãi gần 500 tỷ đồng.

vietnamfinance.vn

Từ khóa:
Bài viết liên quan